หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4398 580x400

แอกซ่า Hearts in Action สนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการสร้างอาชีพ
      มร.มาร์ติน รูแอค กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำทีมอาสาสมัครแอกซ่า Hearts in Action บริจาคเงินและของใช้ที่จำเป็น อาทิ คอมพิวเตอร์ ข้าวสาร ฯลฯ แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ตามเป้าหมายของแอกซ่าในการช่วยให้ชีวิตผู้คนดีขึ้น โดยมี นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ตำบลนาเกลือ จ.ชลบุรี
OO4398

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!