หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4397 580x400

กรุงเทพประกันภัยร่วมบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่อง
        บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดโครงการบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ในวาระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี แห่งการดำเนินงาน โดยมีนางศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และคณะผู้บริหาร ได้มาให้กำลังใจแก่พนักงานและประชาชนทั่วไปที่ได้มาร่วมบริจาคโลหิตและบริจาคอวัยวะให้แก่สภากาชาดไทย เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งให้เก็บสำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย สำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
สำหรับการบริจาคโลหิตครั้งต่อไป บริษัทฯ จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2561
OO4397

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!