หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4394 580x400

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ให้แก่ 4 สถาบันการแพทย์อันเนื่องในพระปรมาภิไธย
         ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โดยนางกฤษณา อร่ามกุลชัย กรรมการบริหาร นำเงินบริจาคจำนวนทั้งสิ้น 549,863 บาท จากการจัดคอนเสิร์ตการกุศล 'ด้วยแสงแห่งรัก สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์' มามอบให้แก่สถาบันการแพทย์อันเนื่องในพระปรมาภิไธย 4 แห่ง ได้แก่ 1) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 2) โรงพยาบาลรามาธิบดี 3) สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4) สถาบันการแพทย์สยามมินทราธิราช คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ และก่อสร้างอาคาร เมื่อวันที่ 28 - 29 ธันวาคม 2560
โดยธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย ได้จัดพิธีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต พร้อมจัดแสดงคอนเสิร์ตการกุศล "ด้วยแสงแห่งรัก สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์" โดยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อันทรงคุณค่า มาขับร้องในรูปแบบโอเปร่า ในวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย สำนักงานใหญ่
OO4394

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!