หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4389 580x400

โอกาสครั้งสำคัญสู่การเป็นสตาร์ทอัพ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2561
        สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจที่มีไอเดียสร้างสรรค์ผลงานและผลิตภัณฑ์ด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี ไอที ซอฟต์แวร์ ที่กำลังเริ่มต้นธุรกิจหรือต้องการต่อยอดธุรกิจของตนให้เติบโตอย่างยั่งยืน สมัครเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (NEC) ปี 2561 เพื่อรับการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ในการสร้างโมเดลวางแผนธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การอบรมความรู้พื้นฐานที่สำคัญในการประกอบธุรกิจ กิจกรรม workshop ในรูปแบบ Business Lab Boot Camp พร้อมผลักดันการเชื่อมโยงช่องทางการตลาดและแหล่งเงินทุน อาทิ สถาบันการเงิน ธนาคาร นักลงทุน ที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ผู้ได้รับการพิจารณาเข้าอบรมจำนวน 30 ท่าน จะได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและสิทธิประโยชน์มากมายจาก สวทช.
OO4389

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!