หมวดหมู่: ข่าวสังคม

3242 580x400

กลุ่มผู้บริหาร ถิรไทย ร่วมยินดีบอสใหญ่
รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
    นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TRT ได้รับพระราชทานปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง สำหรับผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ที่โชว์ศักยภาพด้านผู้นำตลาดผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมด้านเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ารายใหญ่ของประเทศมาอย่างสม่ำเสมอ นำทีมโดย นางสุนันท์ สันติโชตินันท์ กรรมการ บริษัทฯ ร่วมแสดงความยินดี
OO3242

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!