หมวดหมู่: ข่าวสังคม

2352

ไมเนอร์ คว้า 2 รางวัลจากงาน SET Sustainability Awards 2017
       นาง ชมพรรณ กุลนิเทศ รองประธานฝ่ายบริหารการลงทุนและความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) เข้ารับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนดีเด่น (Outstanding SET Sustainability Awards 2017) ในหมวดบริษัทที่มี Market Cap สูงกว่า 100,000 ล้านบาท พร้อมด้วยนายเลิศศักดิ์ บุญส่งทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย ซัพพลาย เชน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) รางวัลหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment 2017) จากงาน  SET Sustainability Awards 2017 ในนามบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัล ณ หอประชุมศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
      อนึ่ง รางวัลด้านความยั่งยืน SET Sustainability Awards 2017 มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นเป็นต้นแบบแห่งการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และ รางวัล Thailand Sustainability Investment Awards 2017 มอบแก่บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน โดยสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและคาดหวังผลตอบแทนที่ต่อเนื่องในระยะยาว
OO2352

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!