หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1234 580x400

กยศ. และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ลงนามตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการหักเงินเดือนผู้กู้ยืม
     นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามตกลงความร่วมมือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกผู้ประกอบการเกี่ยวกับการหักเงินเดือนบุคลากรที่เป็นผู้กู้ยืม เพื่อชำระเงินคืนกองทุนและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไป ณ ห้องประชุม 5B กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 5 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560
OO1234

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!