หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1alanna

ล้านนาเอ็กซ์โป 2017 จัดยิ่งใหญ่ เทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 ชูหลักพัฒนาแบบยั่งยืน ภายใต้แนวคิด 'ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง'

      นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 4 จากซ้าย) ตัวแทนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมด้วยพันธมิตรทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดพิธีเปิดงานการแสดงสินค้า'ล้านนาเอ็กซ์โป 2017' ภายใต้แนวคิด 'ตามรอยพ่อ วิถีพอเพียง' เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับเกียรติจาก นายสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮองสอน (ที่ 3 จากซ้าย) นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง (ที่ 5 จากซ้าย) นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ (ที่ 2 จากซ้าย) และ นายธณัท ปภพธนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน (ที่ 6 จากซ้าย) เข้าร่วมพิธี ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้

บรรยายภาพจากซ้ายไปขวา:

1.     สาวงามเมืองล้านนา

2.     นายชูชีพ พงษ์ไชย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่

3.     นายสำเริง ไชยแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮองสอน

4.     นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

5.     นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง

6.     นายธณัท ปภพธนานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

7.     สาวงามเมืองล้านนา

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!