หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1aเกยรตคณ

โฮมโปร รับมอบประกาศเกียรติคุณ

       นายชัยยุทธ กรัณยโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบริหารศูนย์กระจายสินค้า พร้อมด้วย นางสาววรรณี จันทามงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านบัญชี และการเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณจาก นางสาวสุธิชา เจริญงาม รองผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้แคมเปญ ' ให้ข้าว = ช่วย'โดยทางโฮมโปร ได้ช่วยสนับสนุนซื้อข้าวจากชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่เศรษฐกิจท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง ณ โฮมโปร สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!