หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET15รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 ก.ย. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 20 กันยายน 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 3,374.37 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น              มูลค่าซื้อ (บาท)       มูลค่าขาย (บาท)     มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDRต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
PTT           1,636,008,392.00    1,768,360,329.00    3,404,368,721.00    -132,351,937.00        47.56
BBL           1,534,812,216.00      653,372,666.00    2,188,184,882.00     881,439,550.00        41.25
KBANK         1,111,289,450.00      864,590,966.50    1,975,880,416.50     246,698,483.50        50.57
CPALL         1,034,902,754.50      901,790,654.25    1,936,693,408.75     133,112,100.25        33.13
CPF             935,619,087.50      887,052,522.00    1,822,671,609.50      48,566,565.50        47.47
ADVANC          827,413,505.00      836,270,720.00    1,663,684,225.00      -8,857,215.00        49.28
BDMS            930,611,740.00      660,910,885.30    1,591,522,625.30     269,700,854.70        51.17
SCC             736,799,660.00      837,155,780.00    1,573,955,440.00    -100,356,120.00        42.82
SCB             614,739,187.50      846,707,030.50    1,461,446,218.00    -231,967,843.00        48.45
PTTGC           672,969,030.25      684,030,113.00    1,356,999,143.25     -11,061,082.75        45.97
AOT             756,899,175.00      562,734,673.25    1,319,633,848.25     194,164,501.75        46.61
INTUCH          665,473,184.75      449,703,334.75    1,115,176,519.50     215,769,850.00        49.20
KTC             611,015,276.25      471,717,400.00    1,082,732,676.25     139,297,876.25        40.31
MINT            738,211,775.00      249,805,147.00      988,016,922.00     488,406,628.00        40.01
CPN             468,040,450.00      484,651,944.50      952,692,394.50     -16,611,494.50        53.18
PTTEP           478,338,400.00      367,996,534.50      846,334,934.50     110,341,865.50        33.33
BTS             456,939,350.00      318,964,444.20      775,903,794.20     137,974,905.80        38.15
IVL             527,444,990.00      244,845,850.25      772,290,840.25     282,599,139.75        31.79
TOP             328,275,675.00      386,153,333.50      714,429,008.50     -57,877,658.50        47.25
BEM             418,458,905.00      275,966,134.40      694,425,039.40     142,492,770.60        25.54
GULF            359,103,741.00      334,120,627.50      693,224,368.50      24,983,113.50        28.69
HMPRO           369,471,429.30      307,392,651.90      676,864,081.20      62,078,777.40        52.68
TRUE            274,807,075.00      389,341,845.60      664,148,920.60    -114,534,770.60        41.35
EGCO            386,984,050.00      270,278,492.00      657,262,542.00     116,705,558.00        38.13
EA              344,313,501.75      212,484,463.50      556,797,965.25     131,829,038.25        39.18
GPSC            310,251,503.00      178,866,052.75      489,117,555.75     131,385,450.25        20.45
KTB             258,258,000.00      213,605,297.60      471,863,297.60      44,652,702.40        58.97
BGRIM           257,110,196.50      200,726,925.00      457,837,121.50      56,383,271.50        35.53
LH              196,037,753.20      233,572,985.70      429,610,738.90     -37,535,232.50        29.97
RATCH           288,680,878.50      134,266,413.50      422,947,292.00     154,414,465.00        34.85
BJC             200,954,050.00      211,845,108.25      412,799,158.25     -10,891,058.25        20.47
BANPU           239,368,350.00      157,898,113.00      397,266,463.00      81,470,237.00        37.75
IRPC            175,639,182.00      204,768,655.32      380,407,837.32     -29,129,473.32        35.84
BH              165,904,350.00      188,128,783.00      354,033,133.00     -22,224,433.00        30.88
DTAC            230,848,725.00      123,073,985.50      353,922,710.50     107,774,739.50        45.94
PLANB            53,874,945.00      252,985,305.00      306,860,250.00    -199,110,360.00        41.97
TMB             195,817,846.00       94,229,785.49      290,047,631.49     101,588,060.51        34.47
MTC             131,353,431.25      153,551,462.75      284,904,894.00     -22,198,031.50        52.08
PTG             182,970,820.00       80,596,720.00      263,567,540.00     102,374,100.00        13.63
TISCO           102,607,968.00      140,674,300.00      243,282,268.00     -38,066,332.00        34.12
SAWAD           100,012,040.50      131,900,350.00      231,912,390.50     -31,888,309.50        39.87
TU              140,926,070.00       81,267,437.00      222,193,507.00      59,658,633.00        38.52
WHA             110,262,342.00      102,807,084.00      213,069,426.00       7,455,258.00        30.71
THANI            36,094,665.00      160,246,175.00      196,340,840.00    -124,151,510.00        39.20
ROBINS          108,418,825.00       79,202,403.00      187,621,228.00      29,216,422.00        52.63
KKP             104,094,975.00       68,751,075.00      172,846,050.00      35,343,900.00        35.26
AMATA            72,254,305.00       76,732,060.00      148,986,365.00      -4,477,755.00        20.92
CBG              49,795,022.50       81,882,338.25      131,677,360.75     -32,087,315.75        22.45
CKP              63,713,455.00       55,041,805.00      118,755,260.00       8,671,650.00        16.64
TCAP             38,581,736.25       79,200,731.50      117,782,467.75     -40,618,995.25        31.00
BPP              69,081,980.00       41,160,081.90      110,242,061.90      27,921,898.10        48.59
STEC             80,363,240.00       14,873,110.00       95,236,350.00      65,490,130.00        12.65
GUNKUL           65,307,828.62       20,539,918.00       85,847,746.62      44,767,910.62        27.46
BCH              28,814,750.00       50,266,910.00       79,081,660.00     -21,452,160.00        23.45
KCE              46,404,360.00       31,785,004.30       78,189,364.30      14,619,355.70        41.24
COM7             43,974,910.00       33,701,890.00       77,676,800.00      10,273,020.00        19.07
SPRC             48,262,075.00       28,866,497.50       77,128,572.50      19,395,577.50        23.23
AEONTS           32,591,910.00       38,814,900.00       71,406,810.00      -6,222,990.00        30.24
TTW              42,310,720.00       25,519,280.00       67,830,000.00      16,791,440.00        24.16
MAJOR            29,778,120.00       36,220,200.00       65,998,320.00      -6,442,080.00        31.32
CENTEL           30,118,325.00       34,940,800.00       65,059,125.00      -4,822,475.00        26.36
SPALI            23,125,700.00       41,652,550.00       64,778,250.00     -18,526,850.00        32.88
OSP              42,232,604.75       22,521,436.50       64,754,041.25      19,711,168.25        26.55
BCPG             19,190,610.00       44,621,130.00       63,811,740.00     -25,430,520.00        19.69
CK               48,447,200.00       15,072,360.00       63,519,560.00      33,374,840.00        29.40
THG              18,192,190.00       45,184,464.40       63,376,654.40     -26,992,274.40        43.15
QH               23,331,918.00       39,922,526.00       63,254,444.00     -16,590,608.00        32.44
VGI              45,378,510.65       16,902,675.00       62,281,185.65      28,475,835.65        17.15
JAS              23,590,355.00       32,700,485.00       56,290,840.00      -9,110,130.00        26.40
ESSO             39,409,205.00       16,799,345.00       56,208,550.00      22,609,860.00        22.61
TASCO            26,390,650.00       29,746,570.00       56,137,220.00      -3,355,920.00        36.39
AP               22,105,185.00       32,536,445.00       54,641,630.00     -10,431,260.00        38.39
GFPT             36,299,100.00       15,277,280.00       51,576,380.00      21,021,820.00        26.38
SF               19,564,835.00       28,280,060.00       47,844,895.00      -8,715,225.00        63.49
TPIPP            28,408,508.00       18,167,160.00       46,575,668.00      10,241,348.00         9.09
GLOBAL           23,676,930.00       22,655,836.00       46,332,766.00       1,021,094.00        39.45
GLOW                324,000.00       45,035,875.00       45,359,875.00     -44,711,875.00        48.39
BCP              20,794,100.00       23,436,000.00       44,230,100.00      -2,641,900.00        35.11
PSL              26,959,885.00       16,732,825.00       43,692,710.00      10,227,060.00        16.74
BEC              17,098,020.00       24,680,245.00       41,778,265.00      -7,582,225.00        20.48
ORI              22,559,555.00       17,009,305.00       39,568,860.00       5,550,250.00        29.81
TOA               8,277,525.00       30,208,850.00       38,486,375.00     -21,931,325.00        12.07
PRM              26,865,430.00       11,569,405.00       38,434,835.00      15,296,025.00         9.71
BEAUTY           11,574,561.60       21,203,290.00       32,777,851.60      -9,628,728.40        11.93
HANA             26,111,800.00        6,595,075.00       32,706,875.00      19,516,725.00        42.08
RS                3,212,540.00       27,830,140.00       31,042,680.00     -24,617,600.00        13.45
WORK             15,216,770.00       13,440,860.00       28,657,630.00       1,775,910.00        10.94
STA              13,514,910.00       14,231,662.80       27,746,572.80        -716,752.80        31.74
MBK              11,158,820.00       15,750,680.00       26,909,500.00      -4,591,860.00        36.30
SABINA           15,637,750.00       10,576,225.00       26,213,975.00       5,061,525.00         9.27
ROJNA            21,167,700.00        4,414,100.00       25,581,800.00      16,753,600.00        41.43
U                16,451,144.00        8,803,274.00       25,254,418.00       7,647,870.00        12.62
CHG              11,064,794.00       12,758,148.00       23,822,942.00      -1,693,354.00        19.92
PSH              10,204,050.00       13,317,320.00       23,521,370.00      -3,113,270.00        19.69
TKN              10,152,750.00       12,618,210.00       22,770,960.00      -2,465,460.00        15.45
ERW              10,246,200.00       12,395,995.00       22,642,195.00      -2,149,795.00        16.34
NOBLE               138,475.00       20,701,925.00       20,840,400.00     -20,563,450.00        19.01
TVO              14,159,250.00        6,525,675.00       20,684,925.00       7,633,575.00        19.52
DELTA            10,021,975.00       10,579,138.25       20,601,113.25        -557,163.25        38.93
SIRI              5,235,625.00       13,245,196.00       18,480,821.00      -8,009,571.00        41.16
--อินโฟเควสท์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!