หมวดหมู่: ข่าวสังคม

August สมาคมอุตSeries 2019 Newsสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยร่วมกับกระทรวงดิจิทัล เปิดโครงการ ‘August Series 2019’

       สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) โดย นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข อุปนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) เปิดงานสัมมนาทางวิชาการด้านไอซีทีประจำปี ในโครงการ ‘August Series 2019’ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนก้าวเข้าสู่ ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 อย่างมีประสิทธิภาพด้วย การนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ โดยมี นางเมธินี เทพมณี เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ที่ 3 จากซ้าย)ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ที่ 2 จากซ้าย) ณ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
August Series 2019 ประกอบด้วยงานสัมมนา 4 งานได้แก่
1. งาน eGovernment Forum ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
2. งาน Digital HR Forum จัดขึ้นเป็นปีที่ 2
3. งาน Big Data & Cloud Computing
4. งาน ASOCIO Smart City Summit

aom266

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!