หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้
SET25รายงานการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 28 ส.ค. 2562
สรุปภาพรวมการซื้อขายหุ้นผ่าน NVDR ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2562 พบว่ามีมูลค่าการซื้อสุทธิรวมทั้งหมด (SET+MAI)
จำนวน 249.31 ล้านบาท โดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด 100 อันดับแรก ได้แก่
ชื่อหุ้น            มูลค่าซื้อ (บาท)     มูลค่าขาย (บาท)   มูลค่าการซื้อขายรวม    มูลค่าการซื้อขายสุทธิ    สัดส่วนซื้อขาย NVDR ต่อการซื้อขายหุ้นอ้างอิง
AOT           397,469,300.00    546,738,724.25    944,208,024.25    -149,269,424.25        37.42
 
CPALL         590,919,895.75    345,328,304.25    936,248,200.00     245,591,591.50        17.74
 
PTTEP         375,954,280.00    438,973,817.00    814,928,097.00     -63,019,537.00        31.32
 
BBL           265,676,109.15    525,147,329.74    790,823,438.89    -259,471,220.59        38.25
 
KBANK         465,259,170.00    286,973,094.00    752,232,264.00     178,286,076.00        43.94
 
SCB           429,020,400.00    247,902,010.00    676,922,410.00     181,118,390.00        39.55
 
IVL           364,900,585.00    171,833,261.25    536,733,846.25     193,067,323.75        20.99
 
SCC           309,311,002.00    226,357,400.00    535,668,402.00      82,953,602.00        29.47
 
CPF           361,650,150.00    168,399,401.00    530,049,551.00     193,250,749.00        35.12
 
 
 
PTT           179,816,231.25    330,453,543.00    510,269,774.25    -150,637,311.75        18.55
 
PTTGC         241,903,203.00    252,742,163.75    494,645,366.75     -10,838,960.75        28.27
 
GULF          195,916,905.00    293,374,294.00    489,291,199.00     -97,457,389.00        16.37
 
ADVANC        271,991,338.00    166,823,776.00    438,815,114.00     105,167,562.00        23.51
 
CPN           226,136,516.50    205,435,000.00    431,571,516.50      20,701,516.50        29.78
 
RATCH         157,403,350.00    240,577,668.25    397,981,018.25     -83,174,318.25        39.59
 
PTG           297,481,980.00     98,667,070.00    396,149,050.00     198,814,910.00        13.17
 
KTB           257,336,430.00    106,382,952.80    363,719,382.80     150,953,477.20        22.13
 
TOP           109,236,125.00    211,194,609.25    320,430,734.25    -101,958,484.25        35.05
 
EGCO          141,703,541.00    172,384,627.00    314,088,168.00     -30,681,086.00        45.60
 
EA            137,340,451.50    170,142,550.00    307,483,001.50     -32,802,098.50        19.57
 
INTUCH        138,752,357.00    157,566,141.50    296,318,498.50     -18,813,784.50        26.56
 
BJC           222,494,282.75     63,771,848.25    286,266,131.00     158,722,434.50        21.92
 
BDMS           99,841,350.00    171,907,440.00    271,748,790.00     -72,066,090.00        28.13
 
TCAP          102,369,266.25    144,608,573.25    246,977,839.50     -42,239,307.00        38.00
 
LH             94,086,944.00    126,474,206.40    220,561,150.40     -32,387,262.40        20.54
 
STEC          119,839,490.00     91,556,475.30    211,395,965.30      28,283,014.70        18.91
 
HMPRO          81,124,440.80    129,231,440.00    210,355,880.80     -48,106,999.20        50.35
 
WHA            66,369,708.00    143,883,478.00    210,253,186.00     -77,513,770.00        17.00
 
KTC            70,253,075.00    139,538,475.00    209,791,550.00     -69,285,400.00        27.67
 
BANPU         132,659,320.00     65,396,513.00    198,055,833.00      67,262,807.00        34.40
 
OSP            90,958,200.00     94,636,051.00    185,594,251.00      -3,677,851.00        15.99
 
IRPC          102,355,523.80     80,100,532.00    182,456,055.80      22,254,991.80        28.80
 
TASCO         114,256,548.60     56,186,952.80    170,443,501.40      58,069,595.80        23.17
 
BTS            94,339,400.00     71,728,940.00    166,068,340.00      22,610,460.00        20.05
 
TRUE           66,829,236.85     95,766,021.90    162,595,258.75     -28,936,785.05        15.21
 
TU             82,845,395.00     74,510,356.00    157,355,751.00       8,335,039.00        33.09
 
TISCO          78,522,925.00     66,391,725.00    144,914,650.00      12,131,200.00        38.49
 
MINT           48,611,125.00     85,143,600.00    133,754,725.00     -36,532,475.00        27.75
 
MTC            67,596,320.00     64,490,325.00    132,086,645.00       3,105,995.00        42.54
 
BEM            62,008,445.50     68,850,833.40    130,859,278.90      -6,842,387.90        13.60
 
PRM            92,278,700.00     34,930,020.00    127,208,720.00      57,348,680.00        12.91
 
KKP            12,586,924.50    110,923,363.25    123,510,287.75     -98,336,438.75        18.26
 
CBG            68,689,575.00     52,322,675.00    121,012,250.00      16,366,900.00        27.02
 
DTAC           47,689,145.00     70,693,258.75    118,382,403.75     -23,004,113.75        29.25
 
TMB            51,493,880.36     66,145,509.00    117,639,389.36     -14,651,628.64        26.34
 
SPRC           34,192,730.00     82,970,445.00    117,163,175.00     -48,777,715.00        35.40
 
GPSC           62,947,409.75     30,733,275.00     93,680,684.75      32,214,134.75        15.43
 
RS             33,064,880.00     60,040,640.00     93,105,520.00     -26,975,760.00        13.49
 
BH             51,515,737.50     40,541,650.00     92,057,387.50      10,974,087.50        37.89
 
BGRIM          47,873,842.00     31,491,875.00     79,365,717.00      16,381,967.00        19.58
 
JAS            32,186,520.00     45,358,475.00     77,544,995.00     -13,171,955.00        15.57
 
TKN            26,548,860.00     47,911,200.00     74,460,060.00     -21,362,340.00        13.32
 
SPALI          35,145,680.00     33,340,520.00     68,486,200.00       1,805,160.00        27.85
 
 
 
SAWAD          28,459,950.00     39,257,900.00     67,717,850.00     -10,797,950.00        23.83
 
PLANB          23,075,527.35     34,140,780.00     57,216,307.35     -11,065,252.65        20.19
 
BCH            23,242,660.00     29,283,790.00     52,526,450.00      -6,041,130.00        19.13
 
TOA            17,477,275.00     33,554,675.00     51,031,950.00     -16,077,400.00        34.54
 
KCE            22,697,120.00     24,433,250.00     47,130,370.00      -1,736,130.00        31.41
 
ESSO           15,693,122.80     20,881,422.70     36,574,545.50      -5,188,299.90        24.74
 
ROBINS         14,535,164.00     20,647,975.00     35,183,139.00      -6,112,811.00        13.62
 
CK              8,963,546.40     25,749,670.00     34,713,216.40     -16,786,123.60        20.42
 
AMANAH         19,718,960.00     14,671,416.00     34,390,376.00       5,047,544.00        16.49
 
AEONTS          1,572,400.00     32,037,600.00     33,610,000.00     -30,465,200.00        18.01
 
TPIPP          15,361,325.00     17,710,755.00     33,072,080.00      -2,349,430.00         6.63
 
CKP            19,132,951.00     12,961,485.00     32,094,436.00       6,171,466.00        13.38
 
CHG            10,104,062.00     20,276,246.00     30,380,308.00     -10,172,184.00        20.86
 
AMATA          12,951,881.00     16,606,551.75     29,558,432.75      -3,654,670.75        13.40
 
ERW            12,040,165.00     16,630,135.00     28,670,300.00      -4,589,970.00        13.12
 
DELTA          11,352,222.75     17,151,174.25     28,503,397.00      -5,798,951.50        21.67
 
 
 
WHAUP           5,948,965.30     22,166,830.00     28,115,795.30     -16,217,864.70        11.60
 
QH              7,937,994.00     18,751,110.00     26,689,104.00     -10,813,116.00        18.68
 
VGI            17,786,699.00      8,804,665.00     26,591,364.00       8,982,034.00        16.10
 
THG            13,760,710.40     10,894,160.00     24,654,870.40       2,866,550.40        20.20
 
CENTEL         14,059,475.00     10,244,414.75     24,303,889.75       3,815,060.25         9.13
 
BCP            19,133,180.00      4,886,575.00     24,019,755.00      14,246,605.00        22.93
 
GLOBAL         12,193,020.00     11,495,840.00     23,688,860.00         697,180.00        13.06
 
BPP             2,494,262.00     20,962,658.40     23,456,920.40     -18,468,396.40        19.00
 
TTW            13,354,480.00      9,747,370.00     23,101,850.00       3,607,110.00        32.39
 
EPG            12,502,190.00      9,978,425.00     22,480,615.00       2,523,765.00        17.00
 
THANI          13,283,867.10      8,098,510.00     21,382,377.10       5,185,357.10        19.89
 
COM7           14,295,575.00      7,031,600.00     21,327,175.00       7,263,975.00        21.83
 
VGI-W2         11,661,871.00      8,467,543.00     20,129,414.00       3,194,328.00         7.68
 
HANA           11,504,000.00      7,740,300.00     19,244,300.00       3,763,700.00        35.55
 
BEC            11,710,723.20      6,880,730.00     18,591,453.20       4,829,993.20        19.99
 
GFPT            9,582,780.00      8,919,770.00     18,502,550.00         663,010.00        13.38
 
JWD             7,804,620.00      9,851,825.00     17,656,445.00      -2,047,205.00        12.76
 
MAJOR           4,948,430.00     12,374,701.80     17,323,131.80      -7,426,271.80        12.19
 
SUPER           6,583,630.00     10,669,184.00     17,252,814.00      -4,085,554.00        27.27
 
PSL            12,102,310.00      4,725,300.00     16,827,610.00       7,377,010.00         9.15
 
GLOW            8,753,100.00      7,551,115.00     16,304,215.00       1,201,985.00        56.65
 
WORK            2,272,920.00     13,099,930.00     15,372,850.00     -10,827,010.00        10.38
 
GUNKUL         10,360,110.00      4,841,940.00     15,202,050.00       5,518,170.00         9.71
 
AP              9,609,254.05      5,121,936.25     14,731,190.30       4,487,317.80        26.14
 
ROJNA           5,649,733.00      8,275,447.60     13,925,180.60      -2,625,714.60        10.11
 
PSH             7,568,120.00      6,247,740.00     13,815,860.00       1,320,380.00        31.49
 
ORI            11,528,765.00      2,038,440.00     13,567,205.00       9,490,325.00        11.31
 
MEGA            4,843,850.00      8,393,850.00     13,237,700.00      -3,550,000.00        25.96
 
TQM            11,904,800.00      1,303,150.00     13,207,950.00      10,601,650.00        24.49
 
STA             7,843,220.00      5,022,070.80     12,865,290.80       2,821,149.20        21.93
 
BCPG            4,927,057.50      7,918,930.00     12,845,987.50      -2,991,872.50        10.21
 
--อินโฟเควสท์
 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!