หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaaDBBC6459

บริษัทตั้งใหม่ก.ค. 6,459 ราย เพิ่ม 8% หลังคนมั่นใจเศรษฐกิจ ได้แรงหนุนมาตรการอัดฉีดรัฐ

      กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยบริษัทจัดตั้งใหม่เดือนก.ค.62 มีจำนวน 6,459 ราย เพิ่มขึ้น 8% หลังคนมั่นใจเศรษฐกิจ ได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ คาดแนวโน้มยังดีขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะการทำธุรกิจใหม่ในพื้นที่อีอีซี เอสอีซี และเมืองรอง มั่นใจตัวเลขทั้งปีไม่ต่ำกว่า 7.2-7.5 หมื่นราย  

       นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศในเดือนก.ค.2562 มีจำนวน 6,459 ราย เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.2562 ที่มีจำนวน 5,586 ราย เพิ่มขึ้น 16% และเมื่อเทียบกับเดือนก.ค.2561 ที่มีจำนวน 5,964 ราย เพิ่มขึ้น 8% มีมูลค่าทุนจัดตั้งใหม่ 22,866 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% เมื่อเทียบกับเดือนมิ.ย.2562 และลดลง 13% เมื่อเทียบกับก.ค.2561

       ทั้งนี้ ธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรกของเดือนก.ค.2562 ยังเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวของการลงทุนและการท่องเที่ยว คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร

      ส่วนธุรกิจจัดตั้งใหม่ในช่วง 7 เดือนของปี 2562 (ม.ค.-ก.ค.) มีจำนวน 44,681 ราย เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 3% มีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 140,622 ล้านบาท ลดลง 17%

      “การจดทะเบียนตั้งใหม่เดือนก.ค. ที่เพิ่มขึ้น เพราะผู้ประกอบธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทย และยังได้ผลดีจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลที่อัดฉีดลงไปในโครงการต่างๆ รวมถึงการขยายตัวของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ และการเพิ่มขึ้นของการท่องเที่ยว ทำให้คนมีความมั่นใจในการลงทุนทำธุรกิจเพิ่มขึ้น”

     สำหรับ ธุรกิจเลิกกิจการในเดือนก.ค.2562 มีจำนวน 1,594 ราย เทียบกับมิ.ย.2562 เพิ่มขึ้น 26% เทียบกับก.ค.2561 ลดลง 6% โดยธุรกิจที่เลิกกิจการ 3 อันดับแรก คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการจัดการ มีมูลค่าทุนเลิกกิจการ 8,279 ล้านบาท เทียบมิ.ย.2562 ลดลง 66% เทียบก.ค.2561 เพิ่มขึ้น 32% ส่วนยอดรวมเลิกกิจการ 7 เดือน มีจำนวน 8,261 ราย เพิ่มขึ้น 4% มีทุนจดทะเบียนเลิกรวม 30,615 ล้านบาท ลดลง 33%

    นางโสรดา กล่าวว่า การจัดตั้งธุรกิจใหม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยการจัดตั้งธุรกิจใหม่ เริ่มมีทิศทางการขยายตัวไปยังจังหวัดต่างๆ เพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ชลบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ และปทุมธานี โดยเพิ่มขึ้นทั้งในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่มีการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เขตพัฒนาพิเศษภาคใต้ (เอสอีซี) และเมืองรอง โดยเฉพาะเมืองรองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทั้งนี้ คาดว่าการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ของปีนี้ จะเพิ่มขึ้น ทำให้เป้าหมายการจดตั้งใหม่ทั้งปีน่าจะทำได้ถึง 7.2-7.5 หมื่นราย

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

Social Icons

Powered by OrdaSoft!

 

 

ข่าวล่าสุด!!