หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

08074 นครพนม

 

นครพนม นำทัพกลุ่มจังหวัดสนุก

สกลนคร นครพนม มุกดาหาร

โชว์ศักยภาพเมืองท่องเที่ยว อวดสินค้าเด่น

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ประกาศความพร้อมจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธรรมชนเผ่า เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มจังหวัด” นำทัพผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดสนุก สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โชว์ศักยภาพเมืองท่องเที่ยว อวดสินค้าเด่น หวังสร้างแรงดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมเปิดประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวสนุก 10 - 12 สิงหาคม 2562 นี้ ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช จังหวัดนครพนม

นางวิไลวรรณ ไกรโสดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า “การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ในรูปแบบกลุ่มจังหวัด เป็นการบริหารงานบูรณาการรูปแบบใหม่ โดยการรวมจังหวัดที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้การวางกรอบทิศทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเป็นไปอย่างมีระบบ และร่วมกันแก้ปัญหาจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัดนครพนม ตระหนักและเล็งเห็นถึง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบกลุ่มจังหวัด”

“กลุ่มจังหวัดสนุก ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงของอนุภาคลุ่มน้ำโขง ที่สามารถเชื่อมได้ทั้งทางอากาศ ทางบก และทางน้ำ อีกทั้งเป็นกลุ่มจังหวัดทีมีศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยว มีความผสมผสานกันทั้งทาง ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม มีกิจกรรมงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยปัจจัยดังกล่าวจึงทำให้เกิดโครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล”

การจัดงาน “มหกรรมท่องเที่ยววิถีชนเผ่า งานศิลป์ถิ่นสนุกวัฒนธรรมชนเผ่า เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มจังหวัด (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)” เป็นหนึ่งในกิจรรมภายใต้โครงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสนุกตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) สู่สากล จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “3 ศิลป์ แดนดินธรรม ชมศิลป์ ท้องถิ่นธรรม ล่องลุ่มลำโขง เชื่อมโยงวิถีชน” สื่อความหมายถึงการเชื่อมโยงร้อยเรียงความหลากหลาย หลอมรวมให้เป็น 1 เดียวกัน เสริมสร้างสัมพันธ์ “3 ศิลป์ แดนดินธรรม” สู่ความสำเร็จรุ่งเรือง”

“ความสำคัญของการจัดงาน คือ การส่งเสริม พัฒนา และสร้างมูลค่าให้กับการท่องเที่ยว ด้วยการดึงจุดขายและสร้างความแข็งแรง แสดงให้เห็นถึง “เสน่ห์ อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่น” ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดสนุกทั้ง 3 จังหวัด จะได้มีเวทีประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการของชุมชน ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับประชาชนของกลุ่มจังหวัด โดยจำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวนกว่า 40 ราย อาทิ ผู้ประประกอบการสินค้าเสื้อผ้า-เครื่องประดับ อาหารและเครื่องดื่ม ยาสมุนไพร สินค้า OTOP งานศิลปกรรมและหัตถกรรม รวมถึงผู้ประกอบการบริการท่องเที่ยว เป็นต้น งานนี้จึงนับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มจังหวัดที่ยังมีขีดความสามารถอีกมากต่อการพัฒนาสู่การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ สามารถสร้างเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น และคาดหวังถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวในยุค 4.0 ได้” นางวิไลวรรณ กล่าวเสริม

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “3 ศิลป์ แดนดินธรรม ชมศิลป์ ท้องถิ่นธรรม ล่องลุ่มลำโขง เชื่อมโยงวิถีชน” ซึ่งภายในงานท่านจะได้พบกับการประดับตกแต่งสถานที่ในบรรยากาศวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง กิจกรรมออกร้านของผู้ประกอบการทั้ง 3 จังหวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมผ่านวิถีชนเผ่า การจัดนิทรรศการ และการจัดคอนเสิร์ตจากศิลปิน ดารา ที่มีชื่อเสียงมากมาย ดังนี้  

 

เสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 อาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 จันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562

- มิกค์ ทองระย้า พระเอกจากช่อง 7

- เต๋า ภูศิลป์ (ก้อนชี้ฟ้า)

- เมย์ จิราพร (ผู้สาวขี้เหล้า)

- วงศ์ ชนะกันต์ (ผู้บ่าวขี้เหล้า)

- เนย ภัสวรรณ (ฝากใบลา)

- วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์ (ศิลปินภูไท)

 

งานนี้จัดให้เข้าชมฟรีตลอดงาน !

 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ คุณสุภาพร รุ่งเจริญเกียรติ โทรศัพท์ 084-090-1212

 

AO08074

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!