หมวดหมู่: ข่าวสังคม

ok เสวนาสภาฯ 20 ป ๑๙๐๕๑๓ 0017 0

20 ปี สภาวิศวกร

          ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปาฐกถาเรื่อง ‘การเรียนรู้ในโลกยุคดิสรัปชั่น’ ในงานเสวนา ‘20 ปี สภาวิศวกรไทยในยุคดิสรัปชั่น’ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร กล่าวเปิดงานเสวนา พร้อมกับได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิพงษ์ สุวรรณสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ ดร. ธเนศ วีระศิริ กรรมการสภาวิศวกร และนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเสวนาครั้งนี้ด้วย จัดขึ้นที่ โรงแรมเอสซีปาร์ค กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้

aom83

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!