หมวดหมู่: ข่าวสังคม

90มจธ

มจธ. ลงนามความร่วมมือกับกลุ่มมิตรผล

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี และดร.กัญญวิมว์ กีรติกร รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และบริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด และบริษัทในเครือ โดย นายวีระเจตน์ ว่องกุศลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจน้ำตาลประเทศไทย พลังงานและธุรกิจใหม่ กลุ่มมิตรผล และนายศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มการเงินและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มบริหาร ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของ มจธ.กับกลุ่มมิตรผล รวมถึงนักศึกษา เกษตรกร และบุคลากรด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและวิจัย การพัฒนาขีดความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์ความรู้ร่วมกัน พัฒนางานด้านอุตสาหกรรมเกษตรในท้องถิ่น โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล อุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้าพลังชีวมวล อุตสาหกรรมเอทานอล และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยมีผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมประภา ประจักษ์ศุภนิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

aom318

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!