หมวดหมู่: ข่าวสังคม

catcat

CAT นำเสนอศักยภาพการให้บริการโครงข่ายระหว่างประเทศ ในงาน SOE CEO Forum ครั้งที่ 3

          พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ร่วมงานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ (SOE CEO Forum) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562  โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทั้งนี้ CAT ได้ร่วมนำเสนอโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ กิจกรรมที่ 2การเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)  เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้ประเทศสามารถก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางอินเทอร์เน็ตของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

aom688

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!