หมวดหมู่: ข่าวสังคม

PHOTO ก เกษตร

ก.เกษตรฯ นำรายการเดินหน้าประเทศไทย ถ่ายทอดความสำเร็จเกษตรกรซีพีเอฟ

        นายโอภาส เที่ยงงามดี (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้จัดทำรายการเดินหน้าประเทศไทย โดยทีมงานช่อง 7HD เข้าถ่ายทำรายการฯ ตอน..พรบ.เกษตรพันธสัญญาสร้างความมั่นคงเกษตรกรไทย โดยมี นายแสวง วรรณรัตน์ (ที่ 5 จากขวา) เกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อ กับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ และนายณรงค์ เจียมใจบรรจง (ที่ 3 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญาที่ซีพีเอฟสนับสนุนเกษตรกร ให้มีอาชีพมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน ที่สำคัญการมีพรบ.เกษตรพันธสัญญา ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งเกษตรกรและบริษัทคู่ค้า ณ ‘ฟาร์มคุ้มเจริญ’ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา

aom678

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!