หมวดหมู่: ข่าวสังคม

skyโรงเรยนสอนคนตาบอด 001

SKY มอบทุนการศึกษา

            คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น พร้อมทุนการศึกษาให้กับน้องๆ โรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฎคีรีวัน (เขาใหญ่)  ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

aom677

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!