หมวดหมู่: ข่าวสังคม

 

sสมาคมประกนชวต

มาคมประกันชีวิตไทยลงนามร่วมมือสานพลังประชารัฐ

ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย

 

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทยระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 50 องค์กร ภายใต้โครงการ Digital Tourism Thailand Platform เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวแบบครบวงจร (One Stop Service) และช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านช่องทางดิจิทัล รวมทั้งบริหารข้อมูลการท่องเที่ยว เพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับนโยบายประชารัฐ ณ ห้องประชุม อาคาร 5 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

aom61

 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!