หมวดหมู่: ข่าวสังคม
12342 580x400 
'สัมมนาใหญ่ประจำปี 2561 'Transforming iA for the Digital Age'
            สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี 2561 ให้ความรู้แก่ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายใน ภายใต้แนวคิด 'Transforming iA for the Digital Age' 'มี ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปาฐกถาหัวข้อ 'Digital Evolution in Internal Audit' ผลกระทบของเทคโนโลยี ต่อการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมการแลกเปลี่ยนมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบทั้งภาครัฐและเอกชน หัวข้อ 'A Look into the Future: IA Role in Digital World' มีผู้บริหารและผู้ตรวจสอบภายในร่วมสัมมนา กว่า 700 คน
OO12342

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!