หมวดหมู่: ข่าวสังคม
 12338 580x400
เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต รับโล่เกียรติคุณเครือข่าย 'จิตอาสาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส'
           นางสาวปรมาศิริ มโนลม้าย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (คนที่ 2 จากซ้าย) และผู้บริหารระดับสูง บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่เกียรติคุณเครือข่าย 'จิตอาสาเพื่อการมีงานทำและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนสำหรับเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และ ผู้ด้อยโอกาส' เนื่องจากบริษัทฯ ได้สนับสนุนการจัดจ้างงานให้แก่ผู้พิการทั้งที่สำนักงานใหญ่ อาคารสินธร และศูนย์บริการลูกค้า ณ อาคารคุณพ่อเรย์ โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ ชลบุรี ด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างอาชีพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้พิการ และการยกระดับชีวิตของผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ดียิ่งขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานราชการและผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและเสริมสร้างอาชีพให้แก่ผู้พิการอย่างยั่งยืนต่อไปตามค่านิยมหลักขององค์กรเรื่องการแคร์รอบข้าง (Care for People) ณ ห้องประชุมบัวหลวง ศูนย์คณะพระมหาไถ่ พัทยา
OO12338

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!