หมวดหมู่: ข่าวสังคม

9998 580x400

EVTECH แห่งเกาหลีใต้ ลงนามMOU กับวิศวลาดกระบัง พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า
        ศ.ดร.ชอน อิลซอน (Sohn Ilseon) ประธานบริหาร บริษัท อีวีเทค (EVTECH ) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านมอเตอร์ และระบบขับเคลื่อนส่งกำลังขนาดใหญ่ ลงนามความร่วมมือ MOU กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย รศ.ดร.คมสัน มาลีสี (Komson Maleesee) คณบดี เพื่อผนึกความร่วมมือทางเทคโนโลยี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการพัฒนาและทดสอบยานยนต์ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า โดยมีรศ.ดร. ทวีพล ซื่อสัตย์ ที่ปรึกษา EIDTs , ผศ.ดร.นพดล มณีรัตน์ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญระบบควบคุมยานยนต์สมัยใหม่ และผู้บริหารจาก EVTECH ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.
OO9998

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!