หมวดหมู่: ข่าวสังคม

8821 580x400

วิศวลาดกระบัง โชว์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการบิน แก่ นศ.สิงคโปร์ 
         คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดย ดร.วรีสา ชูวัฒนกูล ผู้ช่วยคณบดี และ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ประธานหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ เปิดบ้านต้อนรับ ดร.โทนี่ ฮาลิม (Dr.Tony Halim) ผู้ช่วยผู้อำนวยการและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทมาเสค โพลีเทคนิค ประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสมาเยือน และทดทดลองขับเครื่องบินจำลอง(Flight Simulator) ที่ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมการบินฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือทางวิศวกรรมการบิน
OO8821

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!