หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6359 580x400

ซิตี้แบงก์รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 จากกระทรวงการคลัง

      นางสาวนฤมล จิวังกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทยและนายปาริศักดิ์ สิทธิวรรณธา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย สายงานตลาดเงินตลาดทุน รับมอบ 2 รางวัลของกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) ได้แก่ รางวัลสถาบันการเงินที่ได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2560 (Best Primary Market Contributor) และรางวัลสถาบันการเงินที่มีสัดส่วนมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุด (Best Secondary Market Contributor) ทั้งนี้รางวัลดังกล่าวถือเป็นการเน้นย้ำความสำเร็จของธนาคารที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ทั้งด้านการระดมทุนของรัฐบาล ด้านความต้องการของลูกค้า โดยอาศัยศักยภาพของธนาคารซิตี้แบงก์ทั่วโลก ตลอดระบบการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย บริการที่ดีและบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ โดยงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2560 (ThaiBMA Best Bond Awards 2016) ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรม ดิ แอทธินี กรุงเทพฯ

OO6359

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!