หมวดหมู่: บริหาร-จัดการ

6030 NIAจากความสำเร็จหลักสูตร CCIO รุ่น 1-2
เตรียมต่อยอดรุ่น 3 ปั้นผู้บริหารเมืองนวัตกรรมมืออาชีพ

          “เมืองนวัตกรรม” หนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่จะประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในทุกมิติ โดยมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่จำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่จะเข้ามาพัฒนาเมืองให้เกิดนวัตกรรม และนำพาประเทศก้าวสู่อนาคตอย่างสมบูรณ์
          หลังจากที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ได้เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer: CCIO) ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2561 ก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ NIA ยังคงดำเนินการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และมีผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีเช่นกัน โดยหลักสูตรนี้มุ่งหวังให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาเมืองร่วมกันของกลุ่มผู้บริหาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ในด้านของการบริหารและการมีส่วนร่วมในการบริหารเมืองให้กลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรม นำสู่การพัฒนาพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างนวัตกรรมให้เข้ากับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมในพื้นที่เมืองต่างๆ ของประเทศไทยให้เปลี่ยนไปในทางที่ดี

6030 NIA          นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศ เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้นำที่สามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาของประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อน และพัฒนาประเทศในทิศทางของความก้าวหน้า ยกระดับให้เมืองต่างๆ เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม จึงได้สานต่อเปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรมเป็นรุ่นที่ 3 และ ในทุกๆ ปีก็ได้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าทั้งภายในประเทศ และระดับนานาชาติมาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

          ทั้งนี้หลังจากผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ไปแล้วนั้น หลายรายสามารถนำองค์ความรู้ด้านการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง รวมถึงต่อยอดเครือข่ายการพัฒนาเมืองไปปรับใช้เป็นผลสำเร็จ เช่น การเกิดพื้นที่เชียงใหม่เมืองนวัตกรรม การเกิดขึ้นใหม่ของบริษัทพัฒนาเมืองในจังหวัดที่สำคัญ รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเมืองใหม่ๆ ขึ้น ล้วนเป็นตัวชี้วัดที่เห็นว่าหลักสูตรใน 2 ปีที่ผ่านมาได้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันการพัฒนาเมืองในรูปแบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง สำหรับการเปิดหลักสูตรในรุ่นที่ 3 นี้ จะมีเนื้อหาที่เป็นหัวใจหลักของการอบรม การนำกรณีศึกษาซึ่งเป็นประเด็นใหม่ๆ ที่ตรงกับยุคสมัย และน่าสนใจในการพัฒนาเมืองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงเพิ่มเติมการพัฒนาโครงการในการบริหารเมืองผ่านการทำ workshop เพื่อหวังจะให้เป็นโครงการเพื่อนำไปใช้เป็นโมเดลในการพัฒนาเมืองได้จริง

          สำหรับผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 มิถุนายน 2563 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ cciothailand@gmail.com หรือ www.nia.or.th/ccio รับชมคลิปวิดีโอยูทูป www.youtube.com/watch?v=t-E6v8p2lb0&feature=youtu.be


AO6030

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!