หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TVDธนะบุล3TVD เข้าซื้อหุ้น 35% ใน ‘ทีวีดี ช้อปปิ้ง’ จากโมโม่ หนุนกำไรปี 63
พร้อมสวอปหุ้นดึงยักษ์ใหญ่ทีวีโฮมชอปปิ้ง ไต้หวัน ถือหุ้นทีวี ไดเร็ค เสริมแกร่ง
เปิดเกมรุกเพิ่มช่องทางขาย ‘ทีวีดาวเทียม - ออนไลน์’ ลดกระบวนการทำงานซ้ำซ้อน

          ‘บมจ.ทีวี ไดเร็ค’ หรือ TVD เข้าซื้อหุ้น 35% ใน ‘ทีวีดี ช้อปปิ้ง’ จากโมโม่ ยักษ์ใหญ่ทีวีโฮมช้อปปิ้งจากประเทศไต้หวัน พร้อมสวอปหุ้น ดึงโมโม่เข้าถือหุ้น 15% ใน TVD เสริมความแข็งแกร่ง ส่วนผลประกอบการปี 2562 ทำรายได้รวม 4,280 ล้านบาท เติบโต 7.19% จากปีก่อน ขณะที่บริษัทย่อยส่วนใหญ่สร้างผลกำไรได้ดี พร้อมวางกลยุทธ์ Lean Strategy ในปีนี้ เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ลดความซับซ้อนการทำงาน ลุยเพิ่มช่องทางขาย ‘ช่องทีวีดาวเทียม – ออนไลน์’ ดันกำไร

          นายธนะบุล มัทธุรนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน) หรือ TVD ผู้นำธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่าน Omni Channel เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติเข้าซื้อหุ้น 35% ในบริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง TVD และบริษัท โมโม่ดอทคอม อิงค์ จากประเทศไต้หวัน เพื่อดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งภายใต้ชื่อ ‘TVDmomo’ โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 152.89 ล้านบาท โดยจะชำระเป็นเงินสด 23.20 ล้านบาท และชำระเป็นหุ้นสามัญของ บมจ.ทีวี ไดเร็ค แก่โมโม่ดอทคอม คิดเป็นสัดส่วน 15% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว โดยภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการจะทำให้บริษัทฯ เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นเป็นในทีวีดี ช้อปปิ้งเป็น 100% ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรับรู้กำไรเพิ่มขึ้นในปี 2563 โดยหลังจากนี้จะขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเดือนเมษายนนี้ต่อไป

          ขณะเดียวกัน การที่บริษัท โมโม่ดอทคอม อิงค์ เข้าถือหุ้นในบริษัทฯ พร้อมทั้งได้รับสิทธิ์เป็นกรรมการ 
1 ตำแหน่ง จะเพิ่มศักยภาพในทุกๆ ด้าน อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อวางแนวทางการตลาดใหม่ๆ การจัดหาสินค้า ฯลฯ ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการแข่งขันและสร้างความแข็งแกร่ง เนื่องจากโมโม่ดอทคอม อิงค์ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโฮมช้อปปิ้งและธุรกิจการตลาดแบบทางตรงอันดับ 1 ในไต้หวัน โดยภายหลังเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นในทีวีดี ช้อปปิ้งแล้ว จะดำเนินการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในและลดกระบวนการทำงานภายในที่มีความซ้ำซ้อน ซึ่งจะทำให้ทั้ง 2 บริษัทฯ สามารถลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจซึ่งกันและกัน

          “โมโม่ดอทคอม อิงค์ ดำเนินธุรกิจมากว่า 15 ปี เป็นบริษัทชั้นนำที่เป็นผู้นำอันดับ 1 ของตลาดทีวีโฮมชอปปิ้งในไต้หวัน โดยมีช่องทีวีโฮมช้อปปิ้งภายใต้ชื่อ Fubon momo TV ในไต้หวัน และเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซภายใต้ชื่อ momoshop ซึ่งเป็นอันดับ 1 ในไต้หวันอีกด้วย จึงมีความเชี่ยวชาญการขายสินค้าผ่านช่องทีวีโฮมช้อปปิ้งและเว็บไซต์ อีกทั้งยังเข้าลงทุนในธุรกิจหลักอื่นๆ ในไต้หวัน ทั้งธุรกิจเทเลคอม ค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้าและเครื่องจักร ดังนั้นเชื่อว่าด้วยศักยภาพของโมโม่ จะเข้ามาเสริมความแข็งแรงให้แก่บริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการจัดหาสินค้า วางแผนพัฒนาตลาดร่วมกัน เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาดทีวีโฮมชอปปิ้งแก่ TVD” นายธนะบุล กล่าว

          ทั้งนี้ ในด้านกลยุทธ์ของทีวีดี ช้อปปิ้ง จะเน้นการเพิ่มสินค้าใหม่ 3 กลุ่มหลักจากทั้งหมด 11 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ กลุ่มเครื่องสำอางค์ เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้ยอดขายสินค้า 2 กลุ่มนี้เติบโตต่อเนื่อง ปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้รวม ส่วนกลุ่มสินค้าแฟชั่น มีแผนงานเพิ่มสินค้าใหม่มากขึ้น เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีราคาไม่สูงและหมุนเวียนเร็วตามกระแสนิยม

          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TVD กล่าวว่า ด้านภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2562 มีรายได้รวม (ตามงบการเงินรวม) 4,280 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.19% เทียบกับปี 2561 ที่มีรายได้รวม 3,993 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 13.38 ล้านบาท ชะลอตัวเมื่อเทียบกับปี 2561 เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเช่าเวลาทีวีดิจิทัลช่อง 19 ที่เกิดขึ้นในช่วง 8 เดือนแรกและภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวในไตรมาสสุดท้าย
         อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้ง 6 บริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่สามารถทำกำไรเป็นที่น่าพอใจ อาทิ บริษัท ทีวีดี ช้อปปิ้ง จำกัด (TVD ถือหุ้น 65%) ซึ่งดำเนินธุรกิจทีวีโฮมชอปปิ้งช่อง ‘ทีวีดีโมโม่’ มีกำไรสุทธิ 36 ล้านบาท, บริษัท ลาสไมล์ ไดเร็ค จำกัด ประกอบธุรกิจให้บริการจัดส่งสินค้า มีกำไรสุทธิ 15 ล้านบาท, บริษัท ทีวีดี โบรกเกอร์ จำกัด ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันภัย มีกำไรสุทธิ 10 ล้านบาท ฯลฯ ยกเว้น
บริษัท ทรี-อาร์ดี จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการคอนแทกต์เซ็นเตอร์ (บมจ.ทีวี ไดเร็ค ถือหุ้น 25%) และ Direct Marketing Solution ยังรับรู้ผลขาดทุน เนื่องจากอยู่ระหว่างร่วมมือกับพันธมิตรขยายธุรกิจ
          “คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้ TVD จะสร้างผลกำไรที่ดีขึ้น เนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายเช่าเวลาจากช่อง 19 ขณะที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมทั้ง 6 แห่ง ตั้งเป้าทำกำไรอย่างต่อเนื่องในปีนี้ แม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจในปีนี้มีแนวโน้มชะลอตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน” นายธนะบุล กล่าว

          ประธานเจ้าหน้าที่ TVD กล่าวอีกว่า ภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว ถือเป็นโอกาสของธุรกิจทีวีโฮมชอปปิ้งในการซื้อเวลาโฆษณาบนช่องฟรีทีวีและช่องทีวีดาวเทียมเพิ่มขึ้น โดยทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้จะเดินหน้าเพิ่มพื้นที่ขายสินค้ามากขึ้นผ่าน 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1.การตลาดทางทีวี ด้วยการซื้อเวลาโฆษณาบนฟรีทีวีเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 1/63 คาดว่า บริษัทฯ และทีวีดี ช้อปปิ้ง จะเปิดช่องจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียม เพิ่มอีก 1 ช่องทาง จากปัจจุบันที่มี 8 ช่อง จากช่องทีวีไดเร็ค 4 ช่อง และทีวีดีโมโม่ 4 ช่อง ออกอากาศในทีวีดาวเทียมทั้ง พีเอสไอ ไอพีเอ็ม จีเอ็มเอ็มแซท และกลุ่มบิ๊ก 4 ( INFOSAT, IDEASAT, LEO TECH, THAISAT)

          และ 2. การเพิ่มยอดขายสินค้าช่องทางออนไลน์ ทั้งการจำหน่ายสินค้าทางเว็บไซต์ www.tvdirect.tv โมบายแอพพลิเคชั่น โซเซียลมีเดีย และการจัดแคมเปญต่างๆ ร่วมกับแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส เช่น Shopee, JD, Lazada เพื่อขยายฐานลูกค้าและยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 


AO2540

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!