หมวดหมู่: ข่าวสังคม

asasa

ASA สาขาล้านนา ร่วมกับหน่วยงานราชการจ.เชียงใหม่ จัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งคสช.

      สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สาขาล้านนา) จัดสัมมนาแนวทางการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6 / 2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้แก่ประชาชน ผู้ประกอบการห้องเช่า สถาปนิก วิศวกรและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้และส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายโรงแรม รวมถึงให้ทราบถึงความสำคัญและแนวนางการปฏิบัติที่ถูกต้อง นำโดย อิศรา อารีรอบ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา บุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พลโทภาณุ  โรจนวสุ  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  วิรัช  ตั้งมั่นคงวรกูล  โยธาธิการและผังเมือง จ.เชียงใหม่  และวีระพันธ์ ดีอ่อน นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมงาน ณ ห้องประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

aom297

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!