หมวดหมู่: ข่าวสังคม

1ปลด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยุคดิจิทัล เตรียมความพร้อม ต้อนรับคณะกรรมการ กพร. ตรวจประเมิน รางวัลเลิศรัฐ 2562

       นายแพทย์สุขุม  กาญจนพิมาย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติบันทึกเทปสัมภาษณ์เรื่อง ‘กระทรวงสาธารณสุข ยุคดิจิทัล’ เพื่อเตรียมความพร้อม  ต้อนรับคณะกรรมการ กพร. ตรวจประเมิน  รางวัลเลิศรัฐ  ระดับดีเด่นPMQA 4.O และหมวด 3โดยภายในงาน  จะมีบูธนิทรรศการแสดงผลงานดีเด่น  นวัตกรรม  IT  ยุคดิจิทัลที่ทันสมัย  ของกระทรวงสาธารณสุข  จะจัดวันที่ 21 สิงหาคม 2562 โดยมี คุณภารวี  แก้วพันนา  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  และคณะทำงาน คุณกฤติกา ทรีย์มาติพันธ์, คุณอภิรัฐ ดีทองอ่อน, คุณนภาพรรณ  หวังวรวงศ์, คุณวิทิต  หวังวรวงศ์  ณ กระทรวงสาธารณสุข

aom295

 

3

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!