หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaGI มะขามเทศ

วีรศักดิ์ ลงพื้นที่ มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GI มะขามเทศเพชรโนนไทย

     วีรศักดิ์ ลงพื้นที่ มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 'มะขามเทศเพชรโนนไทย' ให้กับผู้แทนจังหวัดนครราชสีมา เผยเป็นการการันตีเป็นของดี เด่น ดังของชุมชน มั่นใจช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน

       นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีกำหนดลงพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยจะใช้โอกาสนี้ มอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน GI ให้กับ “มะขามเทศเพชรโนนไทย” ที่เพิ่งได้ประกาศขึ้นทะเบียน GI เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2563 ที่ผ่านมา ซึ่งผลจากการได้รับการขึ้นทะเบียน GI จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับ ในฐานะเป็นสินค้าดี เด่น ดังของชุมชน ทำให้สินค้าขายได้ดีขึ้น เกษตรกรผู้ปลูกมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังช่วยทำให้เศรษฐกิจในระดับฐานรากขยายตัวได้มากขึ้น

        สำหรับ มะขามเทศเพชรโนนไทย เป็นมะขามเทศพันธุ์ฝักใหญ่ มีลักษณะทางกายภาพ ทรงผล (ฝัก) โค้งเป็นวงกลม หรือโค้งเป็นวงซ้อนกันคล้ายสปริง ฝักนูนอวบใหญ่ มีรอยหยักเล็กน้อยตามตำแหน่งที่มีเมล็ด ผิวเปลือกสีเขียวปนแดง เนื้อกรอบ สีขาวขุ่นปนชมพู หรือสีขาวขุ่นปนแดง รสชาติหวาน มัน และมีลักษณะทางเคมี โดยมีค่าความหวานอยู่ในช่วง 8-10 องศาบริกซ์

        ส่วนประวัติความเป็นมา พบว่า ในอดีตอาชีพของเกษตรกรอำเภอโนนไทย จะทำการเกษตรโดยปลูกข้าวและปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเลี้ยงชีพมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยสภาพพื้นที่อำเภอโนนไทยมีความแห้งแล้งสลับกับการเกิดอุทกภัยเป็นบางปี อีกทั้งมีสภาพดินเค็ม ทำให้ได้ผลผลิตน้อย มีรายได้ต่ำ ประสบปัญหาขาดทุน จึงเริ่มมีการหาพืชชนิดอื่นมาทดแทน

       ในปี 2537 สำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทย มีโครงการปรับโครงสร้างระบบการผลิตทางการเกษตร (คปร.) ได้นำเกษตรกรไปดูงานในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และพบว่าพื้นที่ปลูกมะขามเทศของจังหวัดสระบุรี มีสภาพพื้นที่เป็นดินเค็ม จึงเห็นว่ามะขามเทศน่าจะเป็นพืชที่มีความเหมาะสมกับอำเภอโนนไทยเช่นเดียวกัน จึงได้นำมะขามเทศพันธุ์พระพุทธบาทมาให้เกษตรกรอำเภอโนนไทยทดลองปลูก และหลังจากปลูก พบว่า มะขามเทศที่นำมาปลูก มีรสชาติและลักษณะที่แตกต่างจากเดิม คือ มีรสชาติที่หวาน มัน เนื้อกรอบ ฝักอวบใหญ่ ซึ่งเป็นคุณลักษณะเด่น อันมีผลมาจากสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ที่ต่างกัน จึงได้ตั้งชื่อมะขามเทศใหม่ในชื่อ “มะขามเทศเพชรโนนไทย”

        ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรได้เริ่มขยายพันธุ์จากต้นพันธุ์เดิม และสำนักงานเกษตรอำเภอโนนไทยได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพิ่มเติมจนมีการปลูกแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ซึ่งมะขามเทศเพชรโนนไทย เป็นที่นิยมในการบริโภคของตลาดทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและตลาดภายนอก มีการจัดงานเทศกาลมะขามเทศเพชรโนนไทยและของดีอำเภอโนนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น จึงถือได้ว่า มะขามเทศเพชรโนนไทย เป็นพืชที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

      ปัจจุบัน จังหวัดนครราชสีมา มีสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แล้ว 7 รายการ ได้แก่ กาแฟดงมะไฟ เส้นไหมไทยพื้นบ้านอีสาน เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ กาแฟวังน้ำเขียว และมะขามเทศเพชรโนนไทย และอยู่ระหว่างการผลักดันขึ้นทะเบียนอีก 2 รายการ คือ ผ้าไหมปักธงชัย และผ้าไหมคึมมะอุ หากได้รับการขึ้นทะเบียนได้สำเร็จ ก็จะทำให้จังหวัดนครราชสีมา มีสินค้า GI มากที่สุดในประเทศถึง 9 รายการ

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

sme 720x90banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!