หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET83

หุ้นถูกชอร์ตเซล 8 มีนาคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 05 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 898,800 2,491,012.00 2.42 %
AAV-R 1,713,800 4,752,364.00 4.61 %
ACE-R 114,800 410,264.00 0.13 %
ADVANC 186,000 31,165,650.00 2.44 %
ADVANC-R 554,500 93,006,550.00 7.27 %
AEONTS-R 4,000 850,500.00 0.16 %
AMATA 659,700 12,260,340.00 3.66 %
AMATA-R 823,600 15,315,040.00 4.57 %
AOT 1,591,900 106,102,125.00 4.57 %
AOT-R 1,971,000 130,877,625.00 5.66 %
AP 831,000 6,423,635.00 1.14 %
AP-R 58,200 451,800.00 0.08 %
AU 20,000 236,500.00 0.31 %
AWC 366,800 1,829,294.00 0.61 %
AWC-R 846,300 4,231,698.00 1.41 %
BAM 970,800 20,892,050.00 3.57 %
BAM-R 1,086,700 23,344,040.00 4.00 %
BANPU 2,320,900 26,537,210.00 3.43 %
BANPU-R 2,499,100 28,268,690.00 3.69 %
BBL 369,200 46,381,400.00 2.25 %
BBL-R 184,800 23,380,250.00 1.13 %
BCH 111,000 1,599,600.00 1.26 %
BCH-R 497,000 7,175,290.00 5.64 %
BCP 151,100 4,287,550.00 2.65 %
BCP-R 348,000 9,838,625.00 6.11 %
BCPG 214,200 3,181,630.00 5.17 %
BCPG-R 166,500 2,465,880.00 4.02 %
BDMS 1,794,800 38,603,000.00 3.20 %
BDMS-R 4,679,300 100,672,330.00 8.34 %
BEM 2,770,700 23,734,495.00 3.19 %
BEM-R 4,358,000 37,299,210.00 5.01 %
BGRIM 381,500 18,005,250.00 4.01 %
BGRIM-R 412,000 19,419,200.00 4.33 %
BH 192,000 24,753,450.00 7.19 %
BH-R 170,300 21,938,700.00 6.38 %
BJC 301,400 11,388,450.00 3.91 %
BJC-R 527,100 19,862,650.00 6.83 %
BLA 57,000 1,580,325.00 0.53 %
BLA-R 116,800 3,185,275.00 1.08 %
BLAND-R 389,500 421,736.00 0.82 %
BPP 169,800 3,327,470.00 1.10 %
BPP-R 195,300 3,816,140.00 1.27 %
BTS 3,071,800 28,950,870.00 5.07 %
BTS-R 193,500 1,827,815.00 0.32 %
CBG 102,600 14,456,500.00 2.93 %
CBG-R 153,700 21,672,850.00 4.39 %
CENTEL 258,100 8,600,275.00 2.23 %
CENTEL-R 224,300 7,526,350.00 1.94 %
CHG 275,900 722,858.00 0.73 %
CHG-R 1,274,300 3,338,666.00 3.38 %
CK 534,900 8,864,150.00 4.14 %
CK-R 702,300 11,591,880.00 5.43 %
CKP 787,000 3,499,670.00 4.84 %
CKP-R 233,100 1,035,476.00 1.43 %
COM7 100,000 5,520,000.00 0.68 %
COM7-R 719,700 40,231,050.00 4.88 %
CPALL 1,320,700 85,586,725.00 3.32 %
CPALL-R 4,352,100 281,629,150.00 10.93 %
CPF 1,021,300 29,692,700.00 3.70 %
CPF-R 666,800 19,380,675.00 2.41 %
CPN 487,900 27,192,150.00 3.43 %
CPN-R 1,471,900 82,288,375.00 10.35 %
CRC 192,900 7,058,800.00 1.89 %
CRC-R 1,026,900 37,578,375.00 10.07 %
DCC-R 2,824,400 6,503,518.00 19.10 %
DELTA 11,200 4,172,400.00 0.68 %
DELTA-R 140,700 52,630,700.00 8.57 %
DOHOME 142,800 2,708,320.00 1.39 %
DOHOME-R 370,800 7,086,770.00 3.62 %
DTAC 244,500 7,685,525.00 3.94 %
DTAC-R 298,900 9,364,900.00 4.81 %
EA 94,500 5,992,900.00 0.62 %
EA-R 2,575,500 163,382,025.00 16.87 %
EASTW-R 94,400 896,240.00 6.61 %
EGCO 48,800 8,812,200.00 2.63 %
EGCO-R 278,300 50,316,250.00 15.02 %
EPG 382,300 3,802,255.00 2.10 %
EPG-R 589,300 5,852,875.00 3.24 %
ERW 1,625,800 6,818,232.00 4.30 %
ESSO 514,000 4,648,145.00 1.17 %
ESSO-R 3,453,500 31,271,455.00 7.84 %
GFPT-R 301,400 3,641,720.00 5.25 %
GLOBAL 217,800 4,456,110.00 2.34 %
GLOBAL-R 273,900 5,583,520.00 2.95 %
GPSC 196,300 14,807,050.00 2.03 %
GPSC-R 618,100 46,765,725.00 6.40 %
GULF 747,800 25,349,225.00 4.42 %
GULF-R 125,600 4,264,200.00 0.74 %
GUNKUL 1,619,000 4,565,580.00 2.45 %
GUNKUL-R 416,800 1,175,376.00 0.63 %
HANA 158,400 8,323,200.00 2.50 %
HANA-R 382,100 19,990,875.00 6.03 %
HMPRO 2,087,600 29,040,390.00 4.10 %
HMPRO-R 1,796,900 25,055,570.00 3.53 %
ICHI 255,600 3,549,000.00 0.68 %
ICHI-R 128,700 1,766,890.00 0.34 %
INTUCH 418,400 23,107,075.00 5.07 %
INTUCH-R 834,100 45,940,900.00 10.11 %
IRPC 6,319,300 22,154,712.00 2.57 %
IRPC-R 519,200 1,827,920.00 0.21 %
ITD-R 30,000 34,165.00 0.08 %
IVL 1,536,300 65,128,700.00 3.45 %
IVL-R 898,100 38,394,650.00 2.02 %
JAS 3,582,400 10,361,046.00 6.17 %
JAS-R 1,848,200 5,350,966.00 3.18 %
JMART 90,000 2,767,500.00 0.45 %
JMART-R 135,800 4,128,050.00 0.68 %
JMT-R 87,600 3,797,575.00 1.61 %
KBANK 968,500 143,767,500.00 2.85 %
KBANK-R 1,196,600 178,348,750.00 3.52 %
KCE 261,900 14,645,475.00 2.24 %
KCE-R 732,300 40,770,575.00 6.25 %
KKP 131,100 7,938,950.00 1.94 %
KKP-R 28,600 1,735,875.00 0.42 %
KTB 1,894,400 23,088,370.00 3.69 %
KTB-R 506,400 6,178,080.00 0.99 %
KTC 205,700 14,281,600.00 1.41 %
KTC-R 664,000 46,239,625.00 4.56 %
LH 2,135,600 17,021,060.00 2.61 %
LH-R 2,095,400 16,658,430.00 2.56 %
M 18,400 1,048,800.00 1.06 %
M-R 36,000 2,049,150.00 2.08 %
MAJOR 119,400 2,509,690.00 2.47 %
MAJOR-R 70,500 1,501,770.00 1.46 %
MBK 310,400 4,585,870.00 4.18 %
MBK-R 320,000 4,715,500.00 4.31 %
MEGA-R 330,400 12,675,475.00 10.00 %
MINT 541,800 16,579,550.00 2.98 %
MINT-R 647,200 19,870,800.00 3.57 %
MTC 778,600 54,451,375.00 2.81 %
MTC-R 447,800 31,359,025.00 1.62 %
OR 1,965,000 59,682,500.00 1.07 %
OR-R 1,834,200 55,478,100.00 1.00 %
ORI 142,100 1,058,645.00 0.38 %
ORI-R 784,600 5,872,020.00 2.12 %
OSP 220,100 7,892,850.00 2.09 %
OSP-R 1,165,500 41,934,400.00 11.05 %
PLANB 843,800 6,105,540.00 4.98 %
PLANB-R 491,900 3,540,950.00 2.90 %
PLAT-R 10,100 29,360.00 0.30 %
PRM 250,100 1,929,420.00 1.89 %
PRM-R 98,000 751,725.00 0.74 %
PSH 7,200 95,670.00 0.18 %
PSH-R 156,200 2,082,680.00 3.88 %
PTG 424,000 8,923,610.00 1.10 %
PTG-R 788,700 16,771,820.00 2.05 %
PTL-R 140,800 3,187,460.00 9.59 %
PTT 2,343,900 95,596,350.00 2.59 %
PTT-R 502,000 20,553,650.00 0.56 %
PTTEP 452,300 52,629,500.00 1.50 %
PTTEP-R 1,377,100 160,437,650.00 4.58 %
PTTGC 1,457,000 94,955,300.00 3.46 %
PTTGC-R 1,714,200 112,431,700.00 4.07 %
QH 3,111,000 7,548,998.00 3.82 %
QH-R 6,588,300 15,847,538.00 8.08 %
RATCH 285,000 14,314,875.00 4.58 %
RATCH-R 24,800 1,241,500.00 0.40 %
RBF-R 53,500 801,130.00 0.44 %
RCL 37,300 911,630.00 0.31 %
RS 225,000 5,764,425.00 5.21 %
RS-R 238,000 6,092,125.00 5.52 %
S-R 534,300 979,870.00 4.58 %
SAWAD 485,400 38,129,150.00 1.74 %
SAWAD-R 1,147,300 90,521,675.00 4.10 %
SCB 316,800 34,969,450.00 1.51 %
SCB-R 1,147,700 127,318,250.00 5.49 %
SCC 47,400 17,491,800.00 1.46 %
SCC-R 35,300 13,033,900.00 1.09 %
SCCC 500 78,250.00 0.19 %
SCCC-R 4,600 720,700.00 1.73 %
SCGP 334,000 15,581,750.00 1.94 %
SCGP-R 46,500 2,173,875.00 0.27 %
SF-R 88,600 469,040.00 4.76 %
SGP 15,000 166,500.00 1.31 %
SGP-R 37,000 410,690.00 3.24 %
SHR 66,200 201,248.00 0.45 %
SHR-R 81,600 253,596.00 0.55 %
SIRI 1,308,800 1,151,744.00 1.57 %
SIRI-R 2,459,700 2,161,474.00 2.96 %
SPALI 785,000 15,833,950.00 5.38 %
SPALI-R 227,800 4,577,840.00 1.56 %
SPCG-R 39,200 783,640.00 3.10 %
SPRC 714,000 6,966,160.00 1.41 %
SPRC-R 1,609,700 15,553,440.00 3.18 %
SSP-R 189,800 3,178,840.00 1.66 %
STA 1,437,700 69,605,700.00 1.65 %
STA-R 2,314,000 112,494,150.00 2.66 %
STANLY-R 300 53,550.00 1.29 %
STEC 323,300 4,356,230.00 1.33 %
STEC-R 583,300 7,856,970.00 2.40 %
STGT 278,600 11,144,000.00 1.03 %
STGT-R 62,300 2,476,425.00 0.23 %
SUPER 27,900,700 26,501,665.00 13.25 %
SUPER-R 2,061,100 1,957,372.00 0.98 %
SYNEX 66,600 1,530,820.00 0.24 %
TASCO 674,000 13,594,810.00 4.50 %
TASCO-R 595,000 11,996,050.00 3.97 %
TCAP 427,100 14,948,500.00 4.84 %
TCAP-R 22,300 780,500.00 0.25 %
TFG-R 100 525.00 0.00 %
THANI 1,102,500 4,489,238.00 2.23 %
THANI-R 2,228,100 9,114,830.00 4.50 %
THCOM 58,700 536,130.00 0.52 %
THG-R 34,100 894,075.00 6.43 %
TISCO 138,400 13,391,725.00 1.36 %
TISCO-R 308,200 30,019,175.00 3.02 %
TKN-R 546,100 5,477,845.00 3.95 %
TMB 46,072,300 53,875,685.00 4.88 %
TMB-R 753,200 866,180.00 0.08 %
TOA 224,900 7,071,775.00 6.80 %
TOP 471,400 29,603,400.00 2.46 %
TOP-R 1,945,200 121,905,550.00 10.14 %
TPIPP 82,800 363,476.00 1.01 %
TPIPP-R 621,100 2,720,994.00 7.58 %
TQM 8,100 962,150.00 0.68 %
TQM-R 3,000 355,250.00 0.25 %
TRUE 3,507,300 11,594,452.00 4.22 %
TRUE-R 16,000 53,120.00 0.02 %
TTA 238,800 1,941,380.00 1.31 %
TU 400,000 5,720,000.00 1.43 %
TU-R 1,518,900 21,706,760.00 5.44 %
TVO 101,200 3,365,275.00 2.33 %
TVO-R 129,000 4,289,250.00 2.97 %
UNIQ 2,400 10,908.00 0.06 %
UTP-R 68,900 1,219,710.00 2.34 %
VGI 560,600 3,946,935.00 2.98 %
VGI-R 89,600 627,200.00 0.48 %
VNT 2,600 91,000.00 0.28 %
WHA 8,356,600 27,518,182.00 7.82 %
WHA-R 6,272,000 20,663,446.00 5.87 %
WHAUP 226,000 973,482.00 1.53 %
WHAUP-R 11,400 48,906.00 0.08 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!