หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1aaa1Aกนอ

กนอ.- กลุ่มทรู เซ็นต์ MOU ร่วมศึกษาเทคโนโลยี 5G ปักหมุดนิคมในกำกับฯ 14 แห่ง!

     การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)ร่วมกับ กลุ่มทรูฯศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G นำร่องพื้นที่ 14 นิคมฯ เล็งพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมไทยด้วยการนำเทคโนโลยี 5G มาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ (Digital Transformation) ในเครือข่าย 5G ตั้งเป้าเป็น Industry 4.0 ,Smart Factory และ Smart Industrial Estate มุ่งสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (Smart Eco Industrial Estate)ตอบโจทย์นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

     นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาทดสอบเทคโนโลยี 5G ระหว่าง กนอ.และกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น โดยนายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่า ความร่วมมือครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันศึกษาทดลองนำเทคโนโลยีเครือข่ายอัจฉริยะ 5G  มาประยุกต์ใช้ตามแผนพัฒนาการบริหาร และการดำเนินงานของนิคมอุตสาหกรรม ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ทั้ง 14 แห่ง โดยตั้งเป้าให้ทุกนิคมฯก้าวสู่ Smart Industrial Estate ที่มีการนำเทคโนโลยี 5G มาประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เบื้องต้น กนอ.จะร่วมกับกลุ่มทรูฯ ทดสอบการเชื่อมโยงข้อมูล (Cloud Digital Server) การบริหารจัดการ Big Data ขับเคลื่อนการบริหารจัดการระบบสาธารณูปโภค (Digital Meter)รวมถึงบริการต่างๆ ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งทั้งหมดนี้ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยในนิคมอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นโอกาสในการขยายเครือข่ายทรู5G ไปยังภาคเอกชนหรือโรงงานภายในนิคมอุตสาหกรรมได้อีกด้วย

    “อุตสาหกรรมไทยกำลังเข้าสู่ยุคของการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมที่เน้นแนวคิดใหม่ๆเข้ามาใช้กับนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การปฏิวัตินิคมอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยและสร้างประโยชน์ให้กับภาคเศรษฐกิจในระยะยาว ดังนั้น การปฏิรูปนิคมอุตสาหกรรมไปสู่นิคมอุตสาหกรรมดิจิทัล (Smart Industrial Estate) ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมจึงเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญ เทคโนโลยี 5G ถือเป็นกุญแจสำคัญในการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปและพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมไทยในยุคดิจิทัล เชื่อมโยงทั้งภาคการผลิตและภาคบริการให้สามารถเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมด้านโทรคมนาคม และด้านการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G”นางสาวสมจิณณ์ พิลึก กล่าว

      สำหรับ กรอบความร่วมมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อตกลงความร่วมมือนี้ ทั้ง กนอ.และกลุ่มทรู จะร่วมกันศึกษาโอกาสในการใช้เทคโนโลยี 5G เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรมไทย ภายใต้แนวคิด Industrial 4.0, Facility 4.0 และ Smart Industrial Estate โดยนำร่องพัฒนาระบบ 5G ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ กนอ.ก่อน ขณะเดียวกันจะผลักดันให้ภาคเอกชนและภาครัฐจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ในระบบ Big Data เพื่อให้ภาคธุรกิจ และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดพัฒนาธุรกิจได้ พร้อมกับการผลิตบุคลากรที่มีทักษะตามความต้องการของเอกชน เพื่อรองรับกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยสามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    “กนอ.ดูแลนิคมฯ ด้วยการวางรากฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ซึ่งปัจจุบันต้องเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะ (Smart Eco Industrial Estate) ที่นำเอา Smart Service และ Smart Infrastructure มาใช้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์และความคาดหวังของนักลงทุนได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันยังเติมเต็มวิสัยทัศน์ของ กนอ.ในการเป็นผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืน”ผู้ว่าการ กนอ.กล่าวปิดท้าย.

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!