หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

3218 บพคบพค. เร่งสร้างความเข้าใจ เอไอไม่แย่งงานคน ส่งฟีโบ้ตีปี๊บชวนคนไทย อัปสกิล รู้เท่าทัน เรียนรู้ได้ใช้ประโยชน์เป็น เชื่อเป็นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ 

          สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือ ฟีโบ้ (FIBO) จัดเสวนา FIBO Talk Series ผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์เพจ FIBO AI/Robotics for All โดยจะมีการจัดขึ้นทุกวันเสาร์เวลา 19.00 - 20.00 . โดยเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีการเสวนาในหัวข้อชวนคนไทยมารู้จักและเข้าใจ AI” กับ โครงการ AI ไทยสามารถ by AI for All โดยมี ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาและจิตวิทยา นักวิจัยพัฒนาการด้านสมอง กระบวนการเรียนรู้ และความจำ สถาบันการเรียนรู้ และ ดร.อัญชลิสา แต้ตระกูล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นวิทยากร

          ดร.อัญชลิสา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ AI ไทยสามารถ ซึ่งเกิดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เห็นถึงความสำคัญ ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กำลังเข้ามามีบทบาทมากขึ้น โดยได้รับทุนจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) โดยก่อนเริ่มโครงการ เราได้ทำการวิจัยทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ เอกชน หรือถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ว่าถ้าจะเราทำโครงการนี้เพื่อให้คนไทยเข้าใจเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มากยิ่งขึ้น เราควรต้องทำอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังได้เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์จากลุ่มตัวอย่าง 400 คนใน 4 จังหวัดใหญ่ได้แก่ กรุงเทพ เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา โดยแบ่งเป็นประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการธุรกิจ ว่าคนไทยเข้าใจ ได้ยิน หรือรับรู้เรื่องเอไอมากน้อยแค่ไหน ซึ่งคำตอบทำให้เราประหลาดใจคือ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก และไม่รู้ด้วยว่าเอไอจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างไร ทั้งที่ความจริงแล้วเอไอเป็นเรื่องใกล้ตัวมาก ในขณะที่กลุ่มของนักเรียน นักศึกษา และผู้ประกอบการ จะรู้จักเกิน 80% แต่ก็มีบางส่วนที่รู้จักในรูปแบบของหุ่นยนต์ที่เห็นในภาพยนตร์ ทั้งที่เอไออยู่รอบตัวเราตั้งแต่เช้าจรดเย็น โดยเฉพาะแทบทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช้ ทั้งการซื้อของออนไลน์ การใช้กูเกิลแม็ป และอื่นๆ อีกมากมาย

          “เมื่อถามถึงปัญหาอุปสรรคต่อการรับรู้ ส่วนใหญ่จะตอบเหมือนกันว่า ไม่มีการสื่อสารที่ถูกต้อง จึงไม่เกิดการรับรู้และเข้าใจ เราจึงต้องทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสื่อสารโดยแบ่งเป็น 3 แกนหลักคือ 1.ไทยสบาย สำหรับสื่อสารกับกลุ่มคนทั่วไป ที่เราอยากให้เขารู้ว่าเอไอเป็นเรื่องใกล้ตัว และสามารถใช้มันทำให้ชีวิตง่ายและสบายสำหรับเขา 2.ไทยล้ำ สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่เกิน 80% รู้จักเอไออยู่แล้ว ให้ใช้เป็นแหล่งข้อมูลว่าเขาจะศึกษาเรื่องเอไอ หรือเรียนต่อด้านนี้จะหาจากไหน มีคณะไหนที่สอนบ้าง และสุดท้ายคือ 3.ไทยรวย จะสื่อสารกับพวก เอสเอ็มอี เจ้าของกิจการ ถ้าเขาจะใช้เอไอเขาต้องทำอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เพื่อให้คนไทยรู้จักและเข้าใจ ในการใช้เอไออย่างสมาร์ท หรือสามารถนั่นเองดร.อัญชลิสา กล่าว

          นอกจากนี้ ดร.อัญชลิสา ยังได้ดำเนินการผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ เพื่อให้คนเข้าถึงและสนใจเอไอ คือ 1. Blast หรือการปลุกกระแส (On Line Hero VDO) สร้างสื่อให้เข้าใจง่ายๆ โดยได้ปล่อยคลิปวิดีไอไปแล้วคือ AI ไทยสามารถ by AI For All - YouTube ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก และได้โพสต์ไปที่ KOL (Key Opinion Leader) ดังๆ เพื่อช่วยกันสื่อสารว่าเอไอไม่ใช่เรื่องไกลตัว เขามาทุ่นแรงไม่ได้มาแย่งงาน 2. Blend เพื่อให้เข้าใจว่าเอไอช่วยใหชีวิตเขาดีขึ้นอย่างไร และเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดยร่วมกับ KOL ดังๆ ในช่องทางต่างๆ รวมถึงการทำซีรีส์ และออกข่าวในรายการข่าวที่มีชมสูงสุดเราก็ทำมาแล้ว และได้รับความสนใจอย่างมาก และ 3. Built โดยการทำ Podcast เพื่อเป็นตัวกลางในการสร้างความตระหนักรู้อย่างยั่งยืน โดยร่วมกับรายการ Mission to the moon โดยได้มีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรงมาแลกเปลี่ยน และในอนาคตอันใกล้ เราสร้างกลุ่มในเฟซบุ๊ค เป็นกลุ่มของคนที่ไม่รู้จักเอไอ แต่สนใจเอไอ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนสอบถามแบบเป็นกันเอง เพราะที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเทคนิคมากกว่า นอกจากนี้ ยังสนใจที่จะตั้งกลุ่มเพื่อพูดคุยใน Club house ด้วย และนี่คือกิจกรรมทั้งหมดในการพยายามสื่อสารให้คนไทยรู้จักเข้าใจ เพื่อใช้เอไออย่างสามารถ ขณะเดียวกัน ยังหวังว่า เราจะมีทรัพยากรมนุษย์ ที่เข้าใจด้านนี้ และมีนักเรียนที่สนใจมากขึ้นเพื่อมาช่วยกันทำโมเดลต่างๆ ถ้าเรามีคนแบบนี้มากๆ จะเป็นฐานขับเคลื่อนประเทศที่แข็งแกร่งและหากภาคธุรกิจหันมาใช้เอไอ ก็จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้

          ด้าน ดร.ศิรวัจน์ กล่าวว่า การทำโครงการดังกล่าว นอกจากเพื่อสร้างการรับรู้แล้ว ยังสร้างความเข้าใจด้วยว่า เอไอไม่ได้เข้ามาแย่งงาน แต่เป็นโยกย้ายคนไปยังส่วนอื่นที่จะก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่า นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกในการใช้ทำงาน ส่งเสริมธุรกิจ ขณะเดียวกันเรายังเน้นเรื่องการสร้างทัศนคติที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้หันมาสนใจเรื่องพวกนี้ เพราะในอนาคตหรือแม้แต่ในปัจจุบันนี้ มีความต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับเอไอมากมาย เราจึงต้องมีช่องทางในการสื่อสารผ่านในหลายๆ ทาง โดยหนึ่งในช่องทางที่ดีมากคือเว็บไซต์ www.learn-ai.in.th ซึ่งมีการรวบรวมบทความดีๆ มีเกร็ดความรู้ง่ายๆ ในมิติต่างๆ ที่เป็นภาษาไทย นอกจากนี้ ฟีโบ้ ยังมีการสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสามารถสร้างโมเดลเอไอขึ้นมาได้ ซึ่งสามารถเรียนได้ฟรี และได้รับเกียรติบัตรภายหลังการอบรมด้วย โดยสามารถสอบถามและติดตามได้จากเว็บดังกล่าว ทั้งนี้เชื่อว่าหากเราสามารถผลิตทรัพยากรมนุษย์ และประชาชนคนไทย ตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆ สามารถที่จะมารีสกิล และอัปสกิล ด้านเอไอกันแล้ว แม้เราจะไม่รู้ว่าเอไอจะพัฒนาไปถึงขั้นไหน แต่อย่างน้อยเราได้รู้จักและใช้เอไอเป็น ก็จะเป็นฐานสำคัญในการเตรียมความพร้อมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

 

A3218

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!