หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

3213 NHAกคช. ลงพื้นที่บูรณาร่วมหน่วยงานภาครัฐเตรียมที่อยู่อาศัยเขตพื้นที่ EEC

          กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้การนำของ นายจุติ ไกรฤกษ์ มอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเร่งขับเคลื่อนการจัดทำโครงการจัดหาที่พักอาศัยราคาถูกให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) และพื้นที่เขตอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง

          นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติดำเนินการพัฒนาที่อยู่อาศัยมาตลอดระยะเวลา 48 ปี จำนวนกว่า 742,000 หน่วย เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันได้มีการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างหลากหลายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยได้ง่ายขึ้น ตามนโยบายของภาครัฐให้เป็นไปตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในปี 2579” (Housing For All) พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล จึงมอบให้ เรืออากาศโท ชัยรัตน์ ทองบริบูรณ์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่เพื่อบูรณาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเตรียมความพร้อมทั้งในระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้กับประชาชนได้อยู่อาศัยอย่างพึงพอใจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

          สำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC) ได้พัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยไปแล้วประมาณ 29,400 หน่วย ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 4,800 หน่วย จังหวัดชลบุรี ประมาณ 18,000 หน่วย และจังหวัดระยอง ประมาณ 18,000 หน่วย

 

A3213

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!