หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 7

หุ้นถูกชอร์ตเซล 2 มีนาคม 2564

ข้อมูลการขายชอร์ต ณ วันที่ 01 มี.ค. 2564
หลักทรัพย์ปริมาณหุ้นที่ขายซอร์ต
(หุ้น)
มูลค่าการขายชอร์ต
(บาท)
%ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching
AAV 275,900 720,946.00 0.46 %
AAV-R 945,900 2,466,976.00 1.57 %
ACE 300,000 1,113,000.00 0.67 %
ACE-R 513,200 1,905,348.00 1.14 %
ADVANC 71,600 11,816,800.00 1.08 %
ADVANC-R 163,700 27,289,550.00 2.47 %
AEONTS-R 1,400 273,900.00 0.08 %
AMATA 573,700 10,563,400.00 1.59 %
AMATA-R 765,300 14,100,860.00 2.12 %
AOT 1,197,200 77,528,100.00 4.15 %
AOT-R 1,018,900 65,890,575.00 3.53 %
AP 446,800 3,294,325.00 1.75 %
AWC 521,900 2,536,880.00 1.67 %
AWC-R 1,523,000 7,418,436.00 4.88 %
BAM 426,800 9,163,160.00 1.91 %
BAM-R 189,400 4,072,100.00 0.85 %
BANPU 3,055,400 34,848,630.00 3.54 %
BANPU-R 2,862,200 33,054,600.00 3.32 %
BBL 397,600 48,379,850.00 5.19 %
BBL-R 105,900 12,907,450.00 1.38 %
BCH 48,300 673,330.00 0.50 %
BCH-R 139,200 1,976,640.00 1.45 %
BCP 90,400 2,644,200.00 2.71 %
BCP-R 147,200 4,284,800.00 4.41 %
BCPG 261,800 3,888,600.00 3.76 %
BCPG-R 165,100 2,467,560.00 2.37 %
BDMS 651,200 13,169,080.00 2.72 %
BDMS-R 1,479,800 30,086,210.00 6.18 %
BEAUTY 67,700 126,362.00 0.01 %
BEC-R 104,400 900,730.00 2.53 %
BEM 964,400 7,666,980.00 4.36 %
BEM-R 35,400 280,910.00 0.16 %
BGRIM 408,800 19,177,975.00 4.23 %
BGRIM-R 707,200 33,015,250.00 7.32 %
BH 58,900 7,516,900.00 2.31 %
BH-R 76,400 9,820,350.00 2.99 %
BJC 300,600 11,174,025.00 3.66 %
BJC-R 29,200 1,093,950.00 0.36 %
BLA 32,500 809,040.00 0.95 %
BLAND 420,100 448,200.00 1.21 %
BLAND-R 3,371,000 3,595,824.00 9.69 %
BPP 374,900 7,041,300.00 4.01 %
BTS 2,951,400 27,558,305.00 4.96 %
BTS-R 1,776,000 16,507,940.00 2.99 %
CBG 68,000 9,336,250.00 1.25 %
CBG-R 249,700 34,231,200.00 4.60 %
CENTEL 51,800 1,735,950.00 0.74 %
CENTEL-R 382,700 12,602,500.00 5.50 %
CHG 889,400 2,385,004.00 0.57 %
CHG-R 1,278,500 3,415,024.00 0.82 %
CK 70,200 1,083,140.00 2.35 %
CK-R 222,300 3,447,270.00 7.43 %
CKP 472,700 2,022,780.00 3.85 %
CKP-R 28,300 121,690.00 0.23 %
COM7 336,500 16,711,025.00 2.49 %
COM7-R 1,358,200 67,302,100.00 10.06 %
CPALL 2,434,100 146,296,650.00 6.35 %
CPALL-R 263,200 15,796,500.00 0.69 %
CPF 3,606,900 103,518,450.00 9.43 %
CPF-R 2,171,400 62,349,825.00 5.68 %
CPN 579,600 30,944,975.00 3.55 %
CPN-R 1,656,900 89,255,375.00 10.16 %
CRC 119,700 3,983,550.00 1.12 %
CRC-R 307,600 10,316,500.00 2.89 %
DCC-R 2,585,200 5,905,954.00 8.24 %
DOHOME 438,800 9,102,900.00 1.79 %
DOHOME-R 325,200 6,689,860.00 1.33 %
DTAC 382,700 11,961,975.00 5.92 %
DTAC-R 124,900 3,903,600.00 1.93 %
EA 653,700 40,513,225.00 4.66 %
EA-R 1,247,500 77,671,850.00 8.89 %
EASTW-R 42,000 396,900.00 2.41 %
EGATIF 5,400 64,800.00 0.24 %
EGCO 56,100 9,698,800.00 1.76 %
EGCO-R 233,600 40,379,750.00 7.34 %
EPG 232,200 2,302,615.00 1.91 %
EPG-R 339,000 3,351,340.00 2.78 %
ERW 296,500 1,184,510.00 1.00 %
ESSO 333,700 2,976,660.00 3.83 %
GFPT 84,800 1,017,580.00 3.24 %
GFPT-R 201,300 2,415,380.00 7.70 %
GLOBAL 886,000 18,502,330.00 9.83 %
GLOBAL-R 186,200 3,868,690.00 2.07 %
GPSC 387,900 28,905,850.00 2.97 %
GPSC-R 448,000 33,564,700.00 3.43 %
GULF 1,421,100 47,356,050.00 5.53 %
GULF-R 38,100 1,274,975.00 0.15 %
GUNKUL 1,234,100 3,389,522.00 1.17 %
GUNKUL-R 31,700 86,858.00 0.03 %
HANA 216,000 10,919,250.00 2.03 %
HANA-R 1,481,800 75,532,425.00 13.91 %
HMPRO 1,314,800 17,549,010.00 6.80 %
HMPRO-R 56,200 749,870.00 0.29 %
ICHI 2,574,200 33,939,760.00 1.86 %
ICHI-R 737,200 9,493,890.00 0.53 %
INTUCH 264,100 14,657,550.00 4.08 %
INTUCH-R 807,500 44,823,975.00 12.49 %
IRPC 4,351,000 15,165,176.00 5.58 %
IRPC-R 1,044,700 3,646,408.00 1.34 %
IVL 1,330,200 53,383,550.00 3.85 %
IVL-R 1,502,200 60,856,600.00 4.35 %
JAS 1,473,000 4,451,564.00 8.18 %
JAS-R 1,046,500 3,159,304.00 5.81 %
JMART 194,400 5,392,100.00 0.99 %
JMART-R 114,700 3,203,500.00 0.59 %
JMT 120,000 4,992,500.00 1.32 %
JMT-R 163,800 6,867,100.00 1.80 %
KBANK 1,689,600 242,489,900.00 10.33 %
KBANK-R 1,755,700 251,312,650.00 10.73 %
KCE 112,400 5,959,350.00 1.09 %
KCE-R 519,000 27,617,400.00 5.04 %
KKP 73,700 4,357,050.00 0.94 %
KKP-R 130,100 7,743,175.00 1.65 %
KTB 2,093,600 24,906,240.00 10.00 %
KTB-R 434,700 5,172,930.00 2.08 %
KTC 545,600 35,159,900.00 4.57 %
KTC-R 314,900 20,609,150.00 2.64 %
LH 2,172,000 17,159,620.00 5.01 %
LH-R 601,400 4,755,190.00 1.39 %
LPN 29,100 135,024.00 0.46 %
M 24,000 1,344,000.00 1.36 %
M-R 80,500 4,504,125.00 4.57 %
MAJOR 99,100 1,991,540.00 2.83 %
MAJOR-R 45,900 919,180.00 1.31 %
MBK 178,400 2,506,640.00 3.66 %
MBK-R 328,500 4,603,000.00 6.73 %
MEGA 75,600 2,962,350.00 1.77 %
MEGA-R 122,500 4,774,150.00 2.87 %
MINT 999,700 30,171,525.00 4.37 %
MINT-R 1,362,200 41,225,650.00 5.95 %
MTC 289,600 18,943,500.00 2.70 %
MTC-R 526,700 34,800,525.00 4.90 %
OR 1,525,000 44,449,675.00 1.10 %
OR-R 200,500 5,818,125.00 0.14 %
ORI 133,200 920,135.00 1.31 %
OSP 181,000 6,287,375.00 1.32 %
OSP-R 93,900 3,226,100.00 0.68 %
PLANB 124,000 828,520.00 0.46 %
PLANB-R 195,000 1,346,030.00 0.73 %
PRM 164,200 1,264,340.00 0.54 %
PRM-R 129,400 992,025.00 0.43 %
PSH 5,400 68,940.00 0.39 %
PSH-R 46,100 586,050.00 3.29 %
PTG 296,000 5,699,070.00 0.83 %
PTG-R 614,500 11,995,630.00 1.73 %
PTL-R 53,300 1,181,690.00 4.99 %
PTT 5,695,200 228,314,250.00 10.26 %
PTT-R 303,600 12,137,625.00 0.55 %
PTTEP 463,700 52,321,300.00 3.46 %
PTTEP-R 117,500 13,227,400.00 0.88 %
PTTGC 470,000 29,387,875.00 3.89 %
PTTGC-R 434,900 27,233,050.00 3.60 %
QH 1,645,700 3,910,600.00 2.05 %
QH-R 1,527,800 3,656,706.00 1.91 %
RATCH-R 837,200 43,200,425.00 14.76 %
RBF-R 214,900 3,067,480.00 1.29 %
RCL 66,600 1,431,130.00 0.25 %
RS 368,100 9,328,050.00 4.50 %
RS-R 192,900 4,877,100.00 2.36 %
S-R 123,200 207,349.00 1.90 %
SAWAD 423,800 27,555,050.00 1.44 %
SAWAD-R 1,615,800 105,996,500.00 5.48 %
SCB 234,400 24,583,050.00 2.79 %
SCB-R 845,800 88,677,450.00 10.06 %
SCC 105,500 38,844,100.00 4.16 %
SCC-R 18,200 6,698,000.00 0.72 %
SCCC 2,800 431,700.00 0.59 %
SCCC-R 4,100 633,450.00 0.87 %
SCGP 60,800 2,838,150.00 0.61 %
SF-R 5,200 26,780.00 0.27 %
SGP 112,400 1,225,160.00 6.53 %
SGP-R 38,500 418,230.00 2.24 %
SHR 141,700 430,162.00 0.49 %
SHR-R 159,400 484,576.00 0.55 %
SINGER 50,000 1,550,000.00 0.97 %
SIRI 807,400 676,126.00 1.30 %
SIRI-R 3,252,700 2,699,741.00 5.24 %
SPA-R 2,400 18,110.00 0.11 %
SPALI 96,700 1,944,790.00 1.21 %
SPALI-R 407,000 8,138,160.00 5.09 %
SPCG-R 111,000 2,199,750.00 5.88 %
SPRC 227,200 2,208,710.00 2.25 %
SPRC-R 351,500 3,407,735.00 3.49 %
SSP 68,700 1,171,170.00 0.47 %
STA 900,000 47,771,375.00 0.93 %
STA-R 2,503,200 132,424,100.00 2.57 %
STEC 288,000 3,475,810.00 1.93 %
STEC-R 162,000 1,949,940.00 1.09 %
STGT 653,400 26,164,500.00 0.79 %
STGT-R 196,300 8,064,475.00 0.24 %
SUPER 38,605,300 34,777,108.00 7.46 %
SUPER-R 16,645,400 14,992,872.00 3.21 %
TASCO-R 231,300 4,836,140.00 0.71 %
TCAP 498,800 16,696,050.00 6.69 %
TCAP-R 52,300 1,765,125.00 0.70 %
TFG-R 1,000 5,000.00 0.02 %
THANI 744,100 3,038,006.00 1.33 %
THANI-R 1,669,600 6,874,610.00 2.98 %
THG-R 9,500 244,625.00 2.70 %
TISCO 214,300 20,377,875.00 2.20 %
TISCO-R 105,100 10,002,175.00 1.08 %
TKN-R 116,800 1,154,635.00 2.36 %
TMB 28,978,200 32,455,584.00 10.48 %
TMB-R 773,300 866,096.00 0.28 %
TOA 40,000 1,220,000.00 1.09 %
TOP 258,800 15,184,150.00 5.31 %
TOP-R 10,300 605,450.00 0.21 %
TPIPL-R 80,100 133,126.00 2.57 %
TPIPP 208,700 897,618.00 1.66 %
TPIPP-R 343,700 1,477,140.00 2.73 %
TQM 7,700 930,650.00 1.48 %
TQM-R 16,100 1,947,150.00 3.09 %
TRUE 4,047,400 12,922,690.00 3.40 %
TRUE-R 258,200 826,470.00 0.22 %
TTA 648,700 4,723,335.00 2.36 %
TTW 344,700 4,165,340.00 5.38 %
TU 2,004,200 28,414,120.00 4.49 %
TU-R 1,320,700 18,654,470.00 2.96 %
TVO 109,700 3,671,375.00 1.97 %
TVO-R 380,700 12,731,975.00 6.84 %
UNIQ 900 3,930.00 0.24 %
UTP-R 13,300 227,430.00 0.36 %
VGI 189,500 1,279,625.00 0.83 %
VIBHA-R 6,700 11,649.00 0.06 %
VNT-R 9,600 324,000.00 0.92 %
WHA 1,059,700 3,373,152.00 1.11 %
WHA-R 3,890,700 12,569,718.00 4.09 %
WHAUP 19,700 78,802.00 1.20 %
WHAUP-R 21,900 87,600.00 1.34 %

หมายเหตุ
  - ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี
  - รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย "-R" หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!