หมวดหมู่: พาณิชย์

1aaa วีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล

วีรศักดิ์’ ชวนผู้ประกอบการติดอาวุธกฎเกณฑ์การค้าโลกกับ WTO ผ่านระบบออนไลน์

     กระทรวงพาณิชย์ เผย WTO เปิดตัวระบบให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค เสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกฎเกณฑ์การค้าของ WTO ผ่านระบบออนไลน์ ช่วงโควิด-19 ชี้! เป็นโอกาสผู้ประกอบการติดอาวุธเตรียมพร้อมแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ เลือกเรียนได้ถึง 3 ภาษา ทั้งอังกฤษ ฝรั่งเศส และสเปน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทางเว็บไซต์ https://wtolearning.csod.com พร้อมรับประกาศนียบัตรหลังจบหลักสูตร

    นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้เปิดตัวระบบการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศสมาชิก WTO ด้านการเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องกฎเกณฑ์การค้าของ WTO ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา ผ่านระบบการฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคคลากรภาครัฐ และการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด-19 อาทิ ความรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์ WTO การปฏิบัติตามพันธกรณีความตกลง WTO กฎเกณฑ์การค้าสินค้าและการค้าบริการ มาตรการเยียวยาทางการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา การค้ากับเศรษฐกิจหมุนเวียน การค้ากับสิ่งแวดล้อม การระงับข้อพิพาทภายใต้ WTO และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

     ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการค้าระหว่างประเทศของ WTO ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ https://wtolearning.csod.com สามารถเลือกเรียนได้ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส และภาษาสเปน ซึ่งหากผ่านการอบรมแล้ว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการผ่านหลักสูตรดังกล่าว

     “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎเกณฑ์การค้าโลกให้กับผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นเรื่องความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของไทยมีความคล่องตัว และสอดคล้องกับกฎเกณฑ์การค้าของ WTO จึงเน้นย้ำให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิ-19 ซึ่งถือเป็นโอกาสเพิ่มพูนความรู้ติดอาวุธเรื่องกฎเกณฑ์การค้าโลก เพื่อเตรียมความพร้อมรับการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”นายวีรศักดิ์เสริม

     นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันกรมฯ มีหลักสูตรฝึกอบรมด้านการค้าระหว่างประเทศออนไลน์ (e-learning) จำนวน 8 หลักสูตร ได้แก่ (1) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (2) การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร (3) การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม (4) การเปิดเสรีบริการ (5) องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ (6) กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (7) สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ (8) ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า โดยแต่ละหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งหากสามารถสอบผ่านในแต่ละระดับ จะได้รับใบรับรองหรือประกาศนียบัตรด้วย สำหรับผู้สนใจสามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!