หมวดหมู่: กลต.

SECก.ล.ต. เตรียมออกประกาศกำหนดนิยาม 'ผู้บริหาร' และ “กิจการในกลุ่ม' ของกฎหมายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลและกฎหมายหลักทรัพย์ เพื่อความชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

       ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประกาศกำหนดคำนิยาม 'ผู้บริหาร'และ'กิจการในกลุ่ม' เพื่อความชัดเจนและป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลให้สอดคล้องกับด้านหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน

     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตรียมออกประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อกำหนดบทนิยามของ 'ผู้บริหาร' และ 'กิจการในกลุ่ม'ตามบทสันนิษฐานของกฎหมายในหมวดว่าด้วยการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยกำหนดบทนิยามเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เพื่อให้เกิดความชัดเจนทั้งในด้านผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นในธุรกรรมการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและหลักทรัพย์

       ร่างประกาศที่เกี่ยวข้องมี 2 ฉบับ ได้แก่  ร่างประกาศการกำหนดบทนิยาม 'ผู้บริหาร' เพื่อการปฏิบัติตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และ ร่างประกาศการกำหนดลักษณะของกิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ และกิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล โดยกำหนดนิยาม 'กิจการในกลุ่มของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์' ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ 'กิจการในกลุ่มของผู้เสนอขายโทเคนดิจิทัล' ตามพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561

     ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=617 ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: tanach@sec.or.th, ratchrin@sec.or.th จนถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2563

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!