หมวดหมู่: CSR

1AB4ghb27

ธอส.ส่งมอบอาคารเรียน และจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง ให้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านน้ำอ้อม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

      นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)พร้อมด้วยผู้บริหารธนาคาร และพนักงานสาขาในพื้นที่ ร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียน ให้แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว ตาม ‘โครงการ สร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2563ซึ่งประสบปัญหาอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน พร้อมสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท เพื่อปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น

       นอกจากนี้ ธนาคารยังได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านให้แก่นักเรียนจำนวน 10 หลังๆละ 50,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค มูลค่าหลังละ 5,000 บาท ตามโครงการ สร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ อีกทั้ง สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งโครงการธนาคารโรงเรียนเพื่อน้อง เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท โดยการสร้างธนาคารจำลองและลงระบบการรับฝากเงินอย่างง่าย เพื่อสร้างวินัยทางการออมให้กับเด็กนักเรียน ให้สามารถสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้การมีบ้านเป็นของตนเองทำได้ง่ายขึ้นในอนาคต

      ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้การสนับสนุนโครงการ สร้าง/ซ่อมอาคารเรียนในถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องให้กับโรงเรียน ตชด. มาแล้วจำนวน 30 แห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR ของธนาคาร เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!