หมวดหมู่: การศึกษา

1aB2edu30

สำนักงานเลขาฯ​ คุรุสภา เสนอบอร์ดรับทราบ​ อนุมัติ 'ออก-ต่อ' ใบอนุญาตวิชาชีพ 11,688 ราย

       ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ' เผยที่ประชุมบอร์ดคุรุสภา รับทราบกรณีสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา อนุมัติการ ‘ออก-ต่อ’ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภทรวม 11,688 ราย พร้อมอนุมัติในหลักการ การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน และครูผู้ช่วย​ สพฐ. เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา

         นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา และคณะกรรมการคุรุสภา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญการประชุม ดังนี้

       นายณัฏฐพล เปิดเผยผลการประชุมดังกล่าวว่า ที่ประชุมรับทราบการดำเนินงานออกและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้อนุมัติการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท จำนวน 1,857 ราย โดยแบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1,357 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 437 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 26 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 37 ราย

        รวมทั้ง การต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 4 ประเภท จำนวน 9,831 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 8,942 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 778 ราย, ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา จำนวน 51 ราย และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จำนวน 60 ราย

         ขณะเดียวกัน ในที่ประชุมยังรับรองปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562-2566 ที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของสถาบันเท่านั้น

         นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า แม้มีที่ประชุมมีการรับรองเรื่องดังกล่าว  แต่ตนได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้คุรุสภา หาแนวทางเชื่อมโยงและบูรณาการกับคณะกรรมการ ที่ทำหน้าที่ตรวจและประเมินหลักสูตรที่ขอปรับปรุง เพื่อชี้แจงจุดเน้นและแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการในการผลิตและพัฒนาครู เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

         นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน ตามที่สถาบันวิทยาลัยชุมชนขออนุญาตจากคุรุสภา เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต

       นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการการออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ให้แก่ผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ปี พ.ศ. 2563 ตามที่ สพฐ. ขออนุญาตจากคุรุสภา เป็นเวลาครั้งละไม่เกิน 2 ปี

       โดยจำนวนครั้งของการอนุญาตให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง บุคคลผู้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมเป็นการชั่วคราว เพื่อพัฒนาตนให้มีคุณสมบัติ ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ในกรณีนี้ เป็นการรับสมัครผู้ที่มีความรู้เฉพาะด้าน เช่น นักจิตวิทยา นักกายภาพบำบัด เพื่อเป็นครูผู้ช่วยในศูนย์การศึกษาพิเศษ สพฐ.

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!