หมวดหมู่: CSR

10774 EDFมูบาดาลา ปิโตรเลียม มอบทุนการศึกษา 300 ทุนให้นักเรียนขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง

          เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชน” (Mubadala Petroleum Integrated Development Project (MPID)) ปีที่ 8 จำนวน 300 ทุน ของบริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด แก่นักเรียนที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมงในจังหวัดสงขลา และทุนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอีก 10 โครงการ โดยมีมูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) เป็นองค์กรประสานงาน

          นางอภิชนันต์ ลิมธงชัย เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัทมูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชนในจังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิ EDF ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง สทิงพระ สิงหนคร และระโนด มาตั้งแต่ปี ..2556 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนรวมทั้งพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลนและส่งเสริมศักยภาพชุมชน โดยมีการแบ่งโครงการออกเป็นการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนและลูกหลานชาวประมง การสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนด้านเกษตร ส่งเสริมอาชีพ สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งโครงการศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาศักยภาพเด็กและคนในชุมชนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้อย่างยั่งยืน

          “ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานในพื้นที่ 8 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียน คุณครู และคนในชุมชน ได้รับผลประโยชน์ผ่านโครงการนี้ราว 30,000 คน และทางบริษัทได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนไปแล้ว 3,100 ทุน รวมทั้งสนับสนุนโครงการพัฒนาโรงเรียนอีกราว 160 โครงการ ใน 81 โรงเรียน การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้เป็นปีที่ 8 โดยได้มอบทุนอีกจำนวน 300 ทุน และทุนพัฒนาโรงเรียนและชุมชนอีก 10 โครงการ ซึ่งทางบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน โรงเรียนและชุมชน เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายั่งยืนต่อไป

          ทางด้านนางสาวจารุวัฒน์ บุษมาลี ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการมูลนิธิ EDF กล่าวว่ามูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ในประเทศไทยที่มีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ มากว่า 30 ปี เราได้ทำงานร่วมกับ บริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินโครงการทุนบูรณาการเพื่อเด็ก โรงเรียน และชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในสถานศึกษาและชุมชนทั้งในจังหวัดสงขลา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มาเป็นเวลาหลายปี เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต รวมทั้งชุมชนสามารถพัฒนายืนหยัดด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน สำหรับองค์กรที่สนใจร่วมทำกิจกรรม CSR โครงการเพื่อสังคม หรือมอบทุนสนับสนุนด้านการศึกษาร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 เว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล project@edfthai.org และ public@edfthai.org ทั้งนี้การบริจาคหรือทำกิจกรรมผ่านมูลนิธิสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีตามกฎหมาย

 

A10774

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!