หมวดหมู่: CSR

 

บำรุงราษฎร์ ภูมิใจคว้ารางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ฐานะองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น พร้อมยึดมั่นส่งเสริมสุขภาพสังคมไทยและบริบาลผู้ป่วยด้วยมาตรฐานสากลและความปลอดภัยสูงสุด

 

10767 BH

 

(จากซ้ายคุณจุฬาลักษณ์ วิจารณ์นิกรกิจผู้จัดการแผนกส่งเสริมสังคม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มร. เกรก หว่อง ประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย, ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย, นายเคารพ วงศ์ประเสริฐ รองผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและส่งเสริมสังคม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

          มร. ไมเคิล จอร์จ ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย มอบรางวัล AMCHAM CSR Excellence Award 2020 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย แก่ ภญ. อาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร (CEO) โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีผลงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ระดับ Gold ประจำปี 2563 เป็นปีที่ 8 ติดต่อกัน

          โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความเชื่อในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน จึงมุ่งพัฒนาทั้งด้านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย สู่ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาลควบคู่ไปกับการตอบแทนคุณประโยชน์สู่สังคม โดยใช้ประสบการณ์ความชำนาญการด้านการแพทย์และองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน และมีดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนโยบาย กระบวนการและจิตอาสา ที่มีการผสมผสานอย่างเป็นรูปแบบสร้างการมีส่วนร่วมกับกระบวนการทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืน

 

10767 BH

 

          โครงการเพื่อสังคมหลักๆ ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน อาทิ โครงการรักษ์ใจไทย เพื่อผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส นับตั้งแต่ปี .. 2546 จนถึงปัจจุบัน ได้ช่วยเหลือเด็กๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไปแล้วกว่า 818 ราย ซึ่งนอกเหนือจากการช่วยเหลือเด็กชาวไทยแล้ว ยังได้ขยายความช่วยเหลือไปยังประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย คือ เมียนมา เวียดนาม และกัมพูชา, โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาบำรุงราษฎร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เริ่มออกให้บริการตั้งแต่ปี .. 2544 บริการรักษาพยาบาลโรคพื้นฐานแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร 25 แห่ง สัปดาห์ละ 5 วันโครงการผ่าตัดช่วยเหลือเด็กภาวะกระดูกสันหลังคด ด้วยหุ่นยนต์นำวิถี เพื่อช่วยเหลือเด็กภาวะกระดูกสันหลังคด อายุระหว่าง 10 - 18 ปี ให้มีโอกาสเข้ารับการรักษาเพื่อแก้ไขมุมความโค้งของกระดูกสันหลังให้ตรงยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยใช้วิธีการรักษาด้วยการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์นำวิถี เพื่อให้ศัลยแพทย์การผ่าตัดวางตำแหน่งสกรูได้อย่างแม่นยำในการจัดกระดูกสันหลัง, โครงการส่งเสริมสุขภาพและเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ, โครงการส่งเสริมสุขอนามัยและโภชนาการแก่เด็กเล็กและเด็กนักเรียน, การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแก่ประชาชนทั่วไป ตามสถานการณ์ของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ผ่านช่องทางของโรงพยาบาลฯ เองและผ่านสื่อสาธารณะอย่างสม่ำเสมอ, และการสนับสนุนโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับความเข้มแข็งด้านอาชีพและองค์กรของผู้พิการ โดยสถาบันพัฒนาธุรกิจชุมชน

          รางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Awards) ของหอการค้าอเมริกันฯ นี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมอบให้กับบริษัทสมาชิกของหอการค้าฯ เพื่อยกย่องความอุตสาหะระยะยาวในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่างๆ มีโครงการที่เป็นรูปธรรม วัดผลได้ ซึ่งสร้างคุณประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งปี และมีส่วนร่วมในระดับสูงจากพนักงานและมีความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่แข็งแกร่งขององค์กร

 

A10767

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!