หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET18

สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน


สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,023.28 5.73 4,580.89 8.69 -1,557.61 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,059.18 11.49 7,030.44 13.33 -971.26 -
นักลงทุนต่างประเทศ 19,777.32 37.51 23,248.73 44.09 -3,471.41 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 23,865.91 45.26 17,865.62 33.88 6,000.29 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 90,437.86 8.76 103,552.89 10.04 -13,115.03 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 133,220.47 12.91 131,329.45 12.73 1,891.02 -
นักลงทุนต่างประเทศ 368,191.19 35.68 390,067.41 37.80 -21,876.22 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 439,995.53 42.64 406,895.30 39.43 33,100.23 -
มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 ต.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 1,358,234.99 10.75 1,303,177.69 10.32 55,057.30 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,338,353.97 10.59 1,334,151.76 10.56 4,202.21 -
นักลงทุนต่างประเทศ 4,447,297.38 35.20 4,746,847.59 37.58 -299,550.21 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 5,489,068.59 43.45 5,248,777.90 41.55 240,290.70 -

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 30 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 16.23 0.87 22.76 1.22 -6.53 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 2.93 0.16 2.47 0.13 0.46 -
นักลงทุนต่างประเทศ 90.45 4.84 85.04 4.55 5.41 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,760.91 94.14 1,760.25 94.10 0.66 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 30 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 485.82 1.45 620.68 1.85 -134.86 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 56.78 0.17 61.52 0.18 -4.74 -
นักลงทุนต่างประเทศ 1,945.29 5.80 2,221.57 6.62 -276.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 31,053.74 92.58 30,637.86 91.34 415.88 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 30 ต.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 3,057.21 1.27 2,435.41 1.01 621.80 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 1,036.93 0.43 755.19 0.31 281.74 -
นักลงทุนต่างประเทศ 14,651.31 6.09 13,194.13 5.48 1,457.18 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 221,911.98 92.21 224,272.70 93.19 -2,360.72 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!