หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

TMILLแววตา2TMILL ใจป้ำ ปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 0.08 บาท

ตอบแทนผู้ถือหุ้น ขึ้น XD 11 .. 63

          นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 9/2563 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลระวางกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมจ่ายเงินปันผลทั้งสิ้น 31,893,124.88 บาท

          ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และจะขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 โดยกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

          อนึ่ง TMILL รายงานผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 มีกำไรสุทธิ 67.25 ล้านบาท เติบโต 43.7% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด 6 เดือนของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 46.80 ล้านบาท เนื่องจากสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้อัตรากำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 73.76% เพิ่มขึ้น 1.10%

          พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด แม้ว่าภาครัฐจะผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศได้แล้ว เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานทุกคน

 

A10763

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!