หมวดหมู่: ประกัน

10760 NAA2020สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดงานมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2563

          สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (THAIFA) จัดพิธีมอบรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 (National Agent Awards – NAA) อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเชิดชูเกียรติและยกย่องตัวแทนประกันชีวิตที่มีความพยายามมุมานะในการพิชิตการเป็นสุดยอดตัวแทนประกันชีวิต ภายใต้ชื่องาน “Hollywood Night” โดยได้รับเกียรติจาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ได้ให้เกียรติร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน, คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ และผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทต่างๆ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัล โดยงานนี้คุณสุปกาณฑ์ ปิยมาพรชัย ให้เกียรติเป็นประธานการจัดงาน

          คุณบงกช บวรฤกษ์ นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน กล่าวว่ารางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ  (NAA) ถือเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดรางวัลหนึ่งของสุดยอดตัวแทนประกันชีวิตระดับประเทศ ที่ทางสมาคมฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ดิฉันต้องขอแสดงความยินดีกับตัวแทนที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รางวัลนี้จะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน สร้างคุณค่า และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอาชีพตัวแทนประกันชีวิต

          ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิรับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติ (NAA) จะต้องเป็นตัวแทนประกันชีวิต มีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลบังคับใช้อยู่ และต้องเป็นสมาคมตัวแทนประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลจะต้องผ่านคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่สมาคมกำหนด ดังนี้

          - นับผลผลิตเบี้ยประกันปีแรก นำส่งและอนุมัติตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไป ภายในระยะเวลา 1 มกราคม – 31  ธันวาคม 2562

          - ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทสามัญ ที่มีระยะเวลาชำระเบี้ยตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป (นับ 100%) เบี้ยประกันที่มีระยะเวลาการชำระเบี้ยตั้งแต่ 2-6 ปีให้นับ 10% ต่อปีตามระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันของเบี้ยปีแรก เช่น แบบที่มีระยะเวลาชำระเบี้ย 2 ปี นับ 20% / 3 ปี นับ 30% / 4 ปี นับ 40% / 5 ปี นับ 50% ของเบี้ยปีแรก

          - เบี้ยประกันชำระครั้งเดียว (นับ 6% ของเบี้ยประกันปีแรก)

          - ประกันชีวิตควบการลงทุน ใช้เกณฑ์เดียวกับกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสามัญ

          - ผลผลิตเบี้ยประกันปีแรกของการประกันชีวิตประเภทอุตสาหกรรม (นับเฉพาะเบี้ยประกัน ตามจำนวนเดือนที่นำส่งจริงในปีที่ทำผลงาน

          - ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (พี.เอ) (นับ 100%) 

          - ประกันหมู่ทุกประเภท (นับ 10% ของเบี้ยประกันปีแรก

          - จำนวนรายไม่ต่ำกว่า 12 ชีวิต

          - อัตราความยั่งยืนของกรมธรรม์ 75% (ลิมร่า 13 เดือน)

          - ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีจรรยาบรรณแห่งอาชีวปฏิญาณตามระเบียบของนายทะเบียนประกันชีวิตสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

          ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 270 คน จากตัวแทนทั่วประเทศ กว่า 300,000 คน มีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 1-3 โดยมี คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล และได้มีการมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานอันดับที่ 4-10 โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ.เป็นผู้มอบถ้วยรางวัล

          ตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 ได้แก่ คุณศักดา คำจำปา ตัวแทนจากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลผลิตเบี้ยประกัน 54,551,483 บาท, อันดับที่ 2 คุณนงลักษณ์ โพธิ์อ่อง ตัวแทนจากบริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีผลผลิตเบี้ยประกัน 52,936,636 บาท, อันดับที่ 3 คุณจันทิมา นราวงศานนท์ ตัวแทนจากบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีผลงานเบี้ยประกัน 37,135,944 บาท, อันดับที่ 4 คุณอภิชาติ เกริกไกรวุฒิกุล บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 32,179,350.24 บาท, อันดับที่ 5 คุณนิภาพรรณ สุธีเพชร บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 29,924,456.24 บาท, อันดับที่ 6 คุณรัชชานนท์ พรกระจ่าง บริษัท ไทยประกันชีวิตจำกัด จำกัด (มหาชน) เบี้ย 25,985,291 บาท, อันดับที่ 7 คุณสุดารัตน์ ปิยขจรโรจน์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 25,846,559.07 บาท, อันดับที่ 8 คุณศรีจันทร์ พัฒนานิตย์สกุล บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 25,766,202.8 บาท, อันดับที่ 9 คุณรัตนา ขัติวงค์ บริษัท เอไอเอ จำกัด เบี้ย 24,195,831.76 บาท และ อันดับที่ 10 คุณมงคล เขียวทองคูณ บริษัท ไทยซัมซุงประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เบี้ย 22,098,692 บาท

          ทางสมาคมฯ ยังมอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่ได้รับรางวัลทุกอันดับ โดยมี คุณชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. ด้านกำกับ ร่วมด้วย คุณชนะพล มหาวงษ์ รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ และ คุณจอม จีระแพทย์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สายตรวจสอบคนกลางประกันภัย เป็นผู้มอบรางวัล

        บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและภาพความประทับใจ อีกทั้งยังสนุกสนานเพลิดเพลินกับการแสดงของคุณจิรากร สมพิทักษ์ (เอ๊ะ) ศิลปินนักร้องที่มีผลงานเพลงชื่อดังมากมาย มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้มีผู้สนับสนุนหลักและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

 

*สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้รับรางวัลคุณวุฒิตัวแทนยอดเยี่ยมแห่งชาติครั้งที่ 20 ประจำปี 2563 ได้ที่ : http://www.thaifa.org/16962005/national-agent-awards-naa

 

A10760

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!