หมวดหมู่: เกษตร

10600 ชปชป.ชูแผนพัฒนาแหล่งน้ำระยะยาวในพื้นที่ .ปักธงชัย .นครราชสีมา

ขุดหนองน้ำทำแก้มลิงใกล้เขื่อนลำพระเพลิง ช่วยหน่วงน้ำช่วงน้ำหลากและเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง

          นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ .ปักธงชัย .นครราชสีมา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาพร้อมพัฒนาแหล่งน้ำในระยะยาวอย่างยั่งยืน กรมชลประทานได้มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ โดยหารือถึงแนวทางที่เหมาะสมและลงพื้นที่จุดเสี่ยงรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่างๆ เพื่อสำรวจและศึกษาสภาพของพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับแผนการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำให้มากขึ้น โดยขุดลอกหนองน้ำสาธารณะ บริเวณพื้นที่ใกล้เขื่อนลำพระเพลิง .ปักธงชัย เพื่อให้เป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงน้ำหลาก และเก็บกักน้ำไว้ใช้ในช่วงน้ำแล้ง

          อย่างไรก็ดี สำหรับแนวทางดังกล่าว กรมชลประทานได้มีการดำเนินการแล้วในรูปแบบเดียวกัน ในโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ดำเนินการขุดพื้นที่ข้างคลองส่งน้ำของกรมชลประทานในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อทำพื้นที่แก้มลิงขนาดเล็ก นับว่าได้ผลเป็นอย่างดี โดยสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และเป็นพื้นที่รับน้ำในช่วงหน้าฝน

          ทั้งนี้ การพัฒนาแหล่งน้ำเป็นไปตามนโยบายของกรมชลประทานและสอดคล้องกับข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่มุ่งลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้ได้มากที่สุด รวมทั้งพิจารณาหาพื้นที่เก็บกักน้ำ อาทิ แก้มลิง เพื่อเป็นพื้นที่หน่วงน้ำในช่วงน้ำหลาก ปรับปรุงระบบชลประทานให้สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป พร้อมกับส่งเสริมให้ประชาชนทำการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ และให้นำสถานการณ์อุทกภัยต่างๆ มาเป็นบทเรียนในการบริการจัดน้ำในครั้งต่อไป

A10600

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!