หมวดหมู่: เกษตร

10594 KKUขอนแก่นชูบ้านแสนตอ หมู่บ้านจิ้งหรีด GAP แห่งแรกของประเทศ

พร้อมขยายผลยกระดับเมืองแห่งจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต

          นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ เนียมสนิท มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่บ้านแสนตอ .น้ำพอง .ขอนแก่น เพื่อติดตามงาน ตามนโยบายผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตโปรตีนจากแมลง หรือ ฮับแมลงโลก ทั้งนี้ เนื่องจากได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านได้รับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีดปลอดภัย GAP จำนวน 21 ฟาร์ม มากที่สุดของประเทศไทย มีความเก่งในการเลี้ยงแมงสะดิ้ง และจิ้งหรีด แต่ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนาไปสู่ขั้นกลางที่จะแปรรูปจิ้งหรีด ต้องการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อการต้มจิ้งหรีด เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์จิ้งหรีด รวมถึงเครื่องอบแผงไข่ เพื่อรองรับตลาด โดยปัจจุบัน กลุ่มผู้เลี้ยงจิ้งหรีดบ้านแสนตอ ได้ลงทุนติดตั้งห้องเย็นเก็บรวบรวมจิ้งหรีดให้เพียงพอกับความต้องการของคู่ค้า ที่ผ่านมามีการเจรจาธุรกิจจะซื้อ-ขายกับผู้ประกอบการใบหม่อนฟาร์ม .ลพบุรี และมีการตกลงทางธุรกิจจะซื้อ-ขายแมลงกับชุติกาญจน์ฟาร์มด้วย

          โดยจังหวัดขอนแก่น ได้ชูจิ้งหรีดเป็น 1 ใน 6 สัตว์เศรษฐกิจที่ได้ส่งเสริมโดยจะให้บ้านแสนตอเป็นหมู่บ้านดูงานจิ้งหรีด อาหารแห่งอนาคต ระดับจังหวัด ทั้งยังจะหางบประมาณพัฒนาบ้านแสนตอเป็นเอ้าท์เล็ทจิ้งหรีดของจังหวัดด้วย ทั้งนี้ บ้านแสนตอ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการการพัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย ที่สถาบันวิจัยยุทธศาสตร์และประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายเกษตร และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีดมีความสามารถในการผลิตจิ้งหรีดให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตลอดจนการรวมกลุ่มเป็นผู้ประกอบการ และมีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงจิ้งหรีด

 

A10594

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

FBS728

EXNESS

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!