หมวดหมู่: การตลาด

6032 Oishi


โออิชิ กรุ๊ป ‘ให้’ มากกว่ารสชาติ คือความ ‘ใส่ใจ’
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรับ New Normal

          โออิชิ กรุ๊ป พร้อมต้อนรับลูกค้าด้วยมาตรการความปลอดภัยสูงสุด หลังจากปิดให้บริการตามคำสั่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 วันนี้ โออิชิกลับมามอบความอร่อยอีกครั้ง พร้อมยกระดับความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า

          นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ การกลับมาเปิดให้บริการร้านอาหารในเครือโออิชิอย่างเต็มรูปแบบในครั้งนี้ จำนวน 269 สาขา ได้แก่ โออิชิ แกรนด์, โออิชิ อีทเทอเรียม, โออิชิ บุฟเฟต์, นิกุยะ, ชาบูชิ, โฮว ยู, โออิชิ ราเมน, คาคาชิ และโอโยกิ นอกจากการส่งมอบอาหารญี่ปุ่นที่ให้ความอร่อยและมีคุณภาพแล้ว เรายังใส่ใจในด้านความปลอดภัยอย่างสูงสุด โดยยึดมาตรฐานตามแนวทางการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยมาตรการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

6032 Oishi2

6032 Oishi3

 

          1. การคัดกรองสุขภาพของพนักงาน จากนโยบายให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของพนักงานในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยการจัดตั้ง “คลินิกตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์” ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้ผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจคัดกรองพนักงานของบริษัทฯ สามารถตรวจหาเชื้อ โควิด-19 โดยใช้เทคนิคแบบ Real time PCR โดยใช้เครื่องมือและเกณฑ์การตรวจตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) และ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) เพื่อเป็นศูนย์ในการตรวจหาเชื้อ ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของพนักงานในการที่จะให้บริการลูกค้า ทางโออิชิ กรุ๊ป จึงได้ส่งพนักงานที่อยู่หน้าร้านเข้ารับการตรวจเชื้อโควิด-19 ที่คลินิกดังกล่าว เป็นการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทั้งของตัวพนักงานเอง และยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในร้านอาหารในเครือโออิชิ นอกจากนั้นยังมีการตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงานในร้าน และทำการล้างมือฆ่าเชื้อทุกครั้ง หลังจากนั้นจึงสวมถุงมือ สวมหน้ากาก และ Face Shield พร้อมทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนและหลังให้บริการทุกครั้ง

          2. การปรับรูปแบบให้บริการ โดยในกลุ่มร้านที่เป็นบุฟเฟต์ เปลี่ยนเป็นการปรุงอาหารตามที่ลูกค้าสั่งและให้พนักงานเสิร์ฟ

 

6032 Oishi4

 

          3. การรักษาความสะอาดภายในร้าน เข้มงวดด้านความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์รับประทานอาหาร ไม่วางไว้ส่วนกลาง แต่ส่งหรือเสิร์ฟให้ลูกค้าโดยตรง ทำความสะอาดและฆ่าเชื้อด้วยความร้อนที่ 82 - 96 องศาเซลเซียส แล้วบรรจุในถุงพลาสติกอย่างดี เสิร์ฟให้ลูกค้าเป็นชุดๆ แทนการไปหยิบใช้เอง รวมทั้งเปลี่ยนอุปกรณ์ส่วนกลางที่ให้บริการบริเวณเคาน์เตอร์ทุก 1 ชั่วโมง ด้านโต๊ะ-เก้าอี้ เคาน์เตอร์ พื้น และจุดสัมผัสต่างๆ หมั่นทำความสะอาดด้วยสารฆ่าเชื้ออยู่เสมอ และก่อนปิดร้านมีการทำความสะอาดใหญ่ในทุกจุดอย่างละเอียดทั่วถึง พร้อมมีการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี

 

6032 Oishi6

 

          4. การลดการสัมผัสในการสั่งอาหาร ลดการสัมผัสตอบรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ ‘New Normal’ โดยพัฒนา “ระบบสั่งอาหารไร้สัมผัส” (QR Oder) เป็นระบบการสั่งอาหารผ่านการสแกน QR Code โดยใช้โทรศัพท์ลูกค้าเพื่อแสดงสมาร์ทเมนู ระบบนี้เริ่มใช้แล้วที่ ร้านโออิชิ แกรนด์, โออิชิ บุฟเฟต์, โออิชิ อีทเทอเรียม, ชาบูชิ และกำลังทยอยใช้ในร้านอื่นๆ ต่อไป

          5. การบริการส่งอาหาร (Delivery) พนักงานส่งอาหารต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาขณะปฏิบัติงาน รักษาระยะห่างกับลูกค้าไม่น้อยกว่า 1 เมตร ล้างมือก่อนออกไปส่งสินค้า และทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ 70% ระหว่างปฏิบัติงานอยู่เสมอ พร้อมทั้งใช้อุปกรณ์ฆ่าเชื้อฉีดทำความสะอาดกล่องที่ใช้ส่งอาหาร แฮนด์รถจักรยานยนต์ หมวกกันน็อค และกุญแจรถ ทุกครั้งหลังจากการใช้งานเสร็จในแต่ละรอบการจัดส่ง

          ด้านความปลอดภัยของลูกค้า เราให้การต้อนรับลูกค้าด้วยความใส่ใจและปฏิบัติตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ได้แก่

 

6032 Oishi5
          1. มาตรการ Social Distancing การจัดโต๊ะที่นั่งภายในร้านเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-1.5 เมตร และติดตั้งฉากกั้นใสบริเวณโต๊ะที่ลูกค้านั่งรับประทานอาหารรวมถึงบริเวณเคาน์เตอร์แคชเชียร์ ส่วนบริเวณหน้าร้านสำหรับลูกค้ารอคิว ก็มีการจัดระยะห่าง 1 เมตรเช่นเดียวกันพร้อมทำสัญลักษณ์ที่ชัดเจน
          2. การคัดกรองก่อนเข้าร้าน เรามีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า พร้อมบริการแอลกอฮอล์ 70% ให้กับลูกค้าทำความสะอาดมือก่อนเข้าร้าน และขอความร่วมมือให้ลูกค้าใส่หน้ากากอนามัยเมื่อเข้ารับบริการที่ร้าน พร้อมให้ลูกค้าลงสแกน QR code “ไทยชนะ” ตามที่ทาง ศบค.ขอความร่วมมือ
          3. การทำความสะอาดมือก่อนทานอาหาร โดยทางร้านมีการจัดวางแอลกอฮอล์ 70% ไว้ภายในร้านให้ลูกค้าทำความสะอาดมือก่อนรับประทานอาหาร
          4. การชำระเงินแบบไร้สัมผัส (Contactless Payment) โดยชำระผ่านคิวอาร์โค้ด เป็นการลดการสัมผัสและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า
          5. การจองโต๊ะล่วงหน้าผ่าน BevFood Application ลูกค้าสามารถเลือกแบรนด์ เลือกสาขา ระบุวันที่ เวลา และจำนวนที่จองโต๊ะผ่าน Application จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งข้อความติดต่อกลับเพื่อยืนยันสถานะการจอง เพื่อที่ลูกค้าไม่ต้องมายืนรอคิวที่หน้าร้าน เป็นบริการที่ลูกค้าเริ่มหันมาใช้กันมากขึ้นในช่วง New Normal

          “การปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะหน้าและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำเทคโนโลยี-ดิจิทัลมาปรับใช้อย่างเหมาะสม และที่สำคัญที่สุดคือต้องลงมือทำอย่างจริงจังและเร็วที่สุด เป็นกลยุทธ์หลักที่จะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์โควิด-19 และสร้างความแข็งแกร่งให้เราก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน” นงนุช บูรณะเศรษฐกุล กล่าวปิดท้าย


AO6032

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!