หมวดหมู่: พาณิชย์

01 CFABawsc

คต. โชว์ผลสำเร็จนำทัพ YEN-D ลุยมาเลเซีย

     กรมการค้าต่างประเทศ ตอกย้ำความสำเร็จ YEN-D นำนักธุรกิจไทยบุกตลาดมาเลเซีย เจรจาจับคู่ธุรกิจกว่า 20 คู่ สร้างมูลค่าการค้าการลงทุนทันทีกว่า 100 ล้านบาท และยังคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2563

     นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดคณะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทย (YEN-D) เดินทางไปจัดกิจกรรมและเจรจาส่งเสริมการค้าเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยและเพิ่มมูลค่าการค้า/การลงทุนระหว่างไทย-มาเลเซีย เมื่อวันที่ 13 – 16 กันยายน 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพื่อขยายโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย อันจะนำมาซึ่งการขยายตัวของมูลค่าการค้าให้เพิ่มสูงขึ้น โดยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 ราย และนักธุรกิจมาเลเซียร่วมเจรจาธุรกิจกว่า 100 ราย ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก มีธุรกิจที่ทำการซื้อขายกันมากที่สุด ได้แก่ อาหาร ซอฟแวร์ เครื่องสำอาง กลุ่มธุรกิจที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการลงทุน (Fin Tech) โลจิสติกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยมีการจับคู่ธุรกิจมากกว่า 20 คู่ ก่อให้เกิดตัวเลขการค้าทันทีมากกว่า 100 ล้านบาท และคาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าได้อย่างต่อเนื่องในปี 2563

          ทั้งนี้ นอกจากจะมีการเจรจาธุรกิจแล้ว ยังได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ และผู้แทนของบริษัทไทยที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในมาเลเซีย ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพฯ และบริษัท PK Agro-Industrial Products ในเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) มาร่วมให้ความรู้และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำธุรกิจในประเทศมาเลเซียด้วย

          นายอดุลย์กล่าว เพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่อินโดนีเซียและมาเลเซีย (Young Entrepreneur Network Development Plus Program : YEN-D Plus Program) ที่จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานอกเหนือจากการจัดกิจกรรมและเจรจาส่งเสริมการค้าในประเทศมาเลเซียแล้ว ยังจะมีการส่งเสริมทางการค้าเพื่อสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยในระดับภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจะมีการผลักดันให้ธุรกิจของไทยสามารถขยายไปยังประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศอินโดนีเซีย โดยจะมีการจัดงาน “Business Matching Series 2019” ณ กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2562 ซึ่งจะเป็นการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกันให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GT การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT – GT)  ในการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่มีร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในภูมิภาค เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์และกรมการค้าต่างประเทศในการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพให้กับภาคเอกชนของไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการลงทุนในระดับภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกช่วยเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนและการค้าในภาพรวมของ ทั้งสองประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ประชากรมีกำลังซื้อและรายได้ต่อหัวสูง และสถานการณ์ทางการเมืองมีเสถียรภาพมั่นคง

          สำหรับโครงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน (Young Entrepreneur Network Development Program : YEN-D Program) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2558 ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของประเทศเพื่อนบ้านมาพบเจอกัน เพื่อทำความรู้จักจนเกิดความสนิทสนมและนำมาซึ่งการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ภายใต้แนวคิดของโครงการที่ว่า “ความสัมพันธ์แบบเพื่อนมาก่อน แล้วธุรกิจจะตามมาเอง”

           ที่ผ่านมาโครงการ YEN-D ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 5 ครอบคลุมตั้งแต่ โครงการ YEN-D Program ที่สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ได้แก่ สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม จนประสบผลสำเร็จ จึงมีการผลักดันให้เกิดการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่แนวชายแดนภายใต้โครงการ YEN-D Frontier (โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่การค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน) และในปี 2562 กรมฯ ได้ต่อยอดความสำเร็จสู่โครงการ YEN-D Plus ที่ขยายตลาดนอกประเทศ CLMV ไปสู่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย โดยมีผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรและเข้าร่วมเป็นเครือข่าย YEN-D ทั้งสิ้นกว่า 1,400 ราย และมีการเจรจาธุรกิจ การซื้อขาย การค้าและการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างมูลค่ามากกว่า 4,000 ล้านบาท และในปี 2563 กรมฯ ยังเดินหน้าผลักดันการค้าชายแดนผ่านโครงการ YEN-D อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการ YEN-D Plus (อินเดีย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย) YEN-D Frontier และ YEN-D Reunion เป็นต้น เพื่อมุ่งสร้างความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและเป็นสะพานเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มประเทศเอเชียใต้ให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นต่อไป

       ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลข่าวสารของโครงการ YEN-D  ได้ที่กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน โทรศัพท์ 02 547 4729 หรือสายด่วนกรมการค้าต่างประเทศ 1385 หรือเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ www.dft.go.th

 

Click Donate Support Web

ais 790x90

GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!