หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

BCPGบณฑต สะเพยรชยBCPG รุกลงทุนโรงไฟฟ้าพลังน้ำในลาว ผงาดผู้นำธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในเอเชีย

     บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เดินหน้าขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องด้วยการเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 69 เมกะวัตต์ นับเป็นการต่อยอดและขยายฐานการลงทุน ในพลังงานหมุนเวียนประเภทใหม่ของบริษัทฯ ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ และมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่เหมาะสมกับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ

      นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท บีซีพีจี ไบโอเพาเวอร์ 2 จำกัด (BBP2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 100 เข้าซื้อหุ้นจำนวนร้อยละ 100 ของ Nam San 3A Power Sole Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทจำกัดจดทะเบียนจัดตั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม 69 เมกะวัตต์

     การลงทุนในครั้งนี้จะทำให้บริษัทฯ ถือหุ้นในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ Nam San 3A Power กำลังการผลิตติดตั้ง 69 เมกะวัตต์ โดยโครงการทั้งหมดจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (EDL) ภายใต้สัญญารับซื้อขายไฟฟ้า 27 ปี นับตั้งแต่วันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อ

29 มกราคม 2559

       บีซีพีจี จะใช้เงินลงทุนในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 173 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 5,315 ล้านบาท โดย จะใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และเริ่มรับรู้รายได้ทันทีหลังการเข้าลงทุน

      “การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำในครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ที่มีความน่าสนใจ และการขยายฐานธุรกิจโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ไปยังประเทศต่างๆ ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย ซึ่งการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะช่วยทำให้รายได้ของบริษัทฯ มีเสถียรภาพมากขึ้น เป็นการสร้างสมดุลของความหลากหลายของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนในรูปเงินปันผลที่สม่ำเสมอขึ้นด้วย จึงเป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ เพิ่มเติมจากธุรกิจโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศไทย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซีย”

    “บริษัทฯ มั่นใจว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเพิ่มโอกาสในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าโครงการอื่นที่มีศักยภาพในอนาคต  นำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างแน่นอน” นายบัณฑิตกล่าวทิ้งท้าย

 

BCPG Forges Ahead with Hydropower Project Investment in Laos.

   With a committed goal in business expansion, BCPG Public Company Limited is to invest in 69-MW hydropower project in Xiangkhouang Province, Laos. The investment is another further step of BCPG to add to its portfolio another technology of renewable energy business and an investment footprint in Laos, a country with high potential economic growth with rich natural resources for hydropower energy in South-East Asia.

       Mr.Bundit Sapianchai, BCPG President and CEO, said that the Company’s Board of Directors meeting on September 17, 2019, approved BCPG Biopower 2 Limited (BBP2), one of BCPG’s subsidiaries, to invest in a 69-MW hydropower project through an entire equity acquisition in Nam San 3A Power Limited, a listed company in Laos.

        Through the investment, the Company will have a 27-year Feed-in Tariff contract with Électricité du Laos (EDL), which has started from commercial operation date on January 29, 2016.

      BCPG will invest US$ 173 Million (or approximately 5,315 Million Thai Baht) in this project. Funds will be raised from the Company’s cash flow and from loans from leading financial institutions, while the profits are expected to be recognized immediately.                    

     “The investment in hydropower project in Laos is in line with BCPG’s business growth strategy to expand into various types of renewable energy businesses in Asia. This will also enhance stability of the Company’s revenue throughout the year, as well as a steady dividend payment to shareholders. This investment also helps balance the diversity of the company’s renewable energy technologies apart from our solar business in Thailand and Japan, wind power business in Thailand and The Philippines, and geothermal power business in Indonesia.

    “The company is confident that this investment will benefit our business of the company, while increasing opportunities in other potential renewable energy projects in the future, which will help reinforce BCPG’s sustainability growth”, said Mr. Bundit.

 

Click Donate Support Web

ais 790x90GC 950x120

 

sme 720x90

banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!