หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

FITCH12 1ฟิทช์ ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศหุ้นกู้สกุลเงินบาทของ  Central American Bank for Economic Integration ที่ ‘AAA(tha)’

      ฟิทช์ เรทติ้งส์ -  กรุงเทพฯ - 29 กรกฎาคม 2563: บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-term Rating) ของหุ้นกู้สกุลเงินบาท ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ Central American Bank for Economic Integration (CABEI)  ที่ ‘AAA(tha)’ ทั้งนี้หุ้นกู้ดังกล่าวมีมูลค่า 1.235 พันล้านบาท และจะครบกำหนดชำระในปี 2564

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

      อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินบาทของ CABEI พิจารณาจากมุมมองของฟิทช์ว่าโครงสร้างเครดิตของ CABEI ยังคงสอดคล้องกับโครงสร้างเครดิตของธนาคารหรือบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศของประเทศไทยในระดับที่สูงที่สุด

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงบวกหรือส่งผลให้เกิดการปรับเพิ่มอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

   อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ CABEI ที่ AAA(tha) เป็นอันดับเครดิตที่สูงสุดสำหรับอันดับเครดิตภายในประเทศของประเทศไทย จึงไม่มีปัจจัยใดที่จะส่งผลให้อันดับเครดิตภายในประเทศได้รับการปรับเพิ่มอันดับ

ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบเชิงลบหรือส่งผลให้เกิดการปรับลดอันดับเครดิต (ปัจจัยเดียวหรือหลายปัจจัยรวมกัน)

     อันดับเครดิตภายในประเทศของ CABEI อาจถูกปรับลดอันดับ หากโครงสร้างเครดิตของ CABEI อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับโครงสร้างเครดิตของประเทศไทยและธนาคารหรือบริษัทอื่นที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ อย่างไรก็ตามฟิทช์เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น

Fitch Affirms Central American Bank for Economic Integration's THB Bonds at 'AAA(tha)'

     Fitch Ratings - Bangkok - 29 Jul 2020: Fitch Ratings (Thailand) has affirmed the 'AAA(tha)' National Long-Term Rating on the Central American Bank for Economic Integration's (CABEI) THB1.235 billion senior unsecured bonds due 2021.

KEY RATING DRIVERS

       The national ratings on CABEI's senior unsecured Thai baht bonds are based on Fitch's view that the supranational bank's credit profile is in line with the strongest issuers rated on the Thai national rating scale.

RATING SENSITIVITIES

Factors that could, individually or collectively, lead to positive rating action/upgrade:

- The 'AAA(tha)' rating on the senior unsecured bonds is the highest on Thailand's national rating scale; therefore, there is no ratings upside.

Factors that could, individually or collectively, lead to negative rating action/downgrade:

- The national ratings could be downgraded if CABEI's credit profile materially deteriorated relative to the credit profile of the Thai sovereign and other issuers rated on the Thai national rating scale. However, Fitch believes that is unlikely to occur in the short term.

REFERENCES FOR SUBSTANTIALLY MATERIAL SOURCE CITED AS KEY DRIVER OF RATING

The principal sources of information used in the analysis are described in the Applicable Criteria.

Additional information is available on www.fitchratings.com

FITCH RATINGS ANALYSTS

Thanasit Utamaphethai

Associate Director

Primary Rating Analyst

National

+66 2 108 0154

Fitch Ratings (Thailand) Limited Park Ventures, Level 17 57 Wireless Road, Lumpini Bangkok 10330

Parson Singha

Senior Director

Secondary Rating Analyst

National

+66 2 108 0151

Jonathan Cornish

Managing Director

Committee Chairperson

+852 2263 9901

APPLICABLE CRITERIA

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

Forex Exness1

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!